ALV vrijdag 3 december 2010

Datum, tijd 3 december 2010 15.30 tot 17:30 uur

Locatie Verenigingsbureau, Mariaplaats 3, Utrecht

Voor routebeschrijving vanaf Utrecht Centraal met plattegrond Mariaplaats en omgeving, klik hier [1,5 Mb]. Let op: parkeergelegenheid op en rond de Mariaplaats is zeer beperkt en de politie controleert regelmatig. De dichtstbijzijnde parkeergarage is bij de Springweg.

De ALV wordt afgesloten met een borrel op dezelfde locatie.

Concept-agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken, mededelingen
 4. Notulen ALV d.d. 21 oktober [2010] (concept)
 5. Financiële jaarverslagen 2007, 2008, 2009 (incl. afrondende rapportage Kascommissie);  inhoudelijk jaarverslag 2009
 6. Financiën 2010: liquiditeitspositie en realisatie
 7. Begroting en contributie institutionele lidmaatschappen 2011, zie Contributievoorstel 2011
 8. Instellen ACB-commissie II
 9. Instellen Jubileum-commissie 100-jarig bestaan
 10. Stand van zaken website en discussielijsten
 11. Werkgroep TACIS
 12. Wat verder ter tafel komt
 13. Rondvraag
 14. Sluiting.