ALV maandag 22 maart 2010

Datum, tijd 22 maart 2010, 15.30-18:00 uur
Locatie Vergadercentrum La Place, Neudezaal, Utrecht.

De routebeschrijving is op de site van La Place te vinden. Als je met de trein komt dan is de volgende beschrijving het meest relevant (V&D vind je in Hoog Catherijne aan je rechterhand na het verlaten van de stationshal): "Komt u via de winkelingang van de V&D op Hoog Catherijne, neem dan de lift achterin de winkel naar de 5e etage. Daar kunt u zich melden bij de receptie, die u verder zal helpen."

Concept-agenda

1. Opening

2. Agenda

3. Ingekomen stukken, mededelingen

4. Notulen vorige ALV's (10/12/2008 en 29/06/2009)

5. Bureau-aangelegenheden
a. HRM
b. Ledenadministratie
c. Huisvesting

6. Jaarverslag 2008 en Financiën      
a. Jaarverslag (incl. nagekomen verslag afd. HB) en Financieel verslag 2008(concept)
b. Concept realisatie 2009 en begroting 2010 (2008-2010)

7. Toekomstvisie NVB (bijlage: Visiedocument ACB)

8. Bestuursverkiezing*

9. Jaarcongres 2010

10. Website

11. WVTTK

12. Rondvraag

*Cynthio Korlvinke (beoogd secretaris) vanaf 1993 tot nu hoofd van de Verenigde Bibliotheek respectievelijk Bibliothecaris geweest. Dat is één van de grootste en oudste gerechtsbibliotheken van het land. Daarnaast bestuursfuncties vervuld in de afdeling JI.

Huib Verhoeff (UBU) (beoogd penningmeester). Ik werk bij de afdeling I&M, Informatie en Marketing, van de UB Utrecht als projectmanager en senior informatiespecialist. Op dit moment doe ik, als projectmanager, een vrij omvangrijk project in het kader van Partner in Science – Aandacht voor de klant – Kennis op peil. Bij Kennis op peil gaat het om de kennis van de bibliotheekmedewerkers op een hoger plan te brengen. Bij Aandacht voor de klant is het de bedoeling onze klanten echt gelukkig te maken. Als senior informatiespecialist ben ik team-coördinator van het Delta team, een onderdeel van I&M. Ik zit al meer dan dertig jaar in het vak. Gepokt en gemazeld. Opleiding via verschillende GO opleidingen. Gaandeweg meer de kant op van bibliotheekvernieuwing en projectwerk. Ik ben ook wel handig met computers.