ALV donderdag 15 december 2011

Datum, tijd 15 december 2011 (inloop 15:00 uur, vergadering 15:30-ca. 17:00 uur)

Locatie Verenigingsbureau, Mariaplaats 3, Utrecht

Voor routebeschrijving vanaf Utrecht Centraal met plattegrond Mariaplaats en omgeving, klik hier [1,5 Mb]. Let op: parkeergelegenheid op en rond de Mariaplaats is zeer beperkt en de politie controleert regelmatig. De dichtstbijzijnde parkeergarage is bij de Springweg.

De vergadering wordt aangevuld met een thematisch gedeelte door middel van een presentatie verzorgd door de Nederlandse Social Media Academie (NSMA).

Na afloop zijn alle aanwezigen uitgenodigd voor een drankje en een hapje.

De concept-agenda is als volgt: 

  1. Opening 
  2. Mededelingen Bestuur
  3. Verslag van de vorige ALV van 16 juni jl.
  4. Begroting 2012 (in combinatie met een bespreking van de momentele financiële situatie en de stand van zaken ten aanzien van de nieuwe financiële verhouding tussen vereniging en afdelingen). Bijbehorende stukken: [1] Begroting 2012; [2] Toelichting op begroting 2012.
  5. Werkzaamheden en plannen van de commissie NVB100, die de evenementen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan mede moet voorbereiden (voorz.: Ans ter Woerds). Bijbehorende stukken: [1] begroting NVB100.
  6. ‘Beroep met Impact’; bespreking van het Bestuursdocument dat het beleid voor de periode 2012-2015 wil uitzetten. Bijbehorende stukken: [1] 'Beroep met impact'.
  7. Terugblik op het congres
  8. Nieuwe samenstelling Bestuur:

- aftredend en niet herkiesbaar: Emke van Breugel, penningmeester a.i.
- benoeming van Anna Buijsman 
- benoeming van Gina Bijnsdorp
- benoeming van Harold Pernot (JI), vervangt Emke als afgevaardigde uit de JI
- benoeming van Marina Polderman (profiel op LinkedIninterview inBibliotheekblad, jg. 2011, nr. 3, p. 40-42), zal de OB afdeling nieuw leven inblazen

9. Benoeming van John MacKenzie Owen tot Lid van Verdienste

10. Presentatie van de NSMA 

NSMA (Nederlandse Social Media Academie) is hét online kennis- en praktijkinstituut op het gebied van social media voor de zakelijke markt. Het cursusaanbod van de NSMA loodst zowel nieuwkomers als ervaren gebruikers op alle niveaus door het snel groeiende sociaal medialandschap.

 11. Aankondiging volgende ALV en Sluiting.