ALV donderdag 16 juni 2011

Datum, tijd 16 juni 2011 (inloop 15:00 uur, vergadering 15:30-ca. 17:00 uur)

Locatie Verenigingsbureau, Mariaplaats 3, Utrecht

Voor routebeschrijving vanaf Utrecht Centraal met plattegrond Mariaplaats en omgeving, klik hier [1,5 Mb]. Let op: parkeergelegenheid op en rond de Mariaplaats is zeer beperkt en de politie controleert regelmatig. De dichtstbijzijnde parkeergarage is bij de Springweg.

De ALV wordt afgesloten met een borrel op dezelfde locatie.

Concept-agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken, mededelingen
 4. Concept-verslag ALV d.d. 3 december 2010
 5. Bestuursaangelegenheden: terugtreden penningmeester Huib Verhoeff; interim penningmeesterschap Emke van Breugel; toetreden Hubert Krekels namens de afdeling HB/WB
 6. Financiën
  1. Financieel jaarverslag 2010 (concept)
  2. Herziene begroting 2011
  3. Tussenrapportage penningmeesteroverleg d.d. 25 mei 2011 (Financiële verhouding Vereniging - afdelingen) 
 7. Inhoudelijk jaarverslag 2010
 8. Tussenrapportage Jaarcongres (advertentiewebsite)
 9. Tussenrapportage website / ict
 10. Tussenrapportage NVB2020 (commissie Litjens over koers en visie, voortzetting van de ACB-commissie)
 11. Tussenrapportage TaskForce 5000 (commissie Ledenwerving)
 12. Wat verder ter tafel komt, Rondvraag en sluiting huishoudelijke deel.

Thematisch gedeelte
Klaas Jan Mollema (Haagse Hogeschool) en Kees Westerkamp (Hanzehogeschool, Groningen) praten ons, vanuit hun bemoeienis met TACIS (Taskforce Arbeidsmarkt Communicatie InformatieSpecialisten), bij over de ontwikkelingen op het terrein van opleidingen en arbeidsmarkt. 

Borrel