ALV Donderdag 6 december 2012

Datum, tijd: donderdag 6 december 2012 (inloop 15:00 uur, vergadering 15:30-tm. 18:00 uur)
U kunt zich hier aanmelden.

Locatie: Verenigingsbureau, Mariaplaats 3, Utrecht

Voor routebeschrijving vanaf Utrecht Centraal met plattegrond Mariaplaats, klik hier 

Let op: parkeergelegenheid op en rond de Mariaplaats is zeer beperkt en de politie controleert regelmatig. De dichtstbijzijnde parkeergarage is bij de Springweg.

Na afloop zijn alle aanwezigen uitgenodigd voor een drankje en een hapje.


De concept-agenda is als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen verslag ALV 14 juni en 6 juli 2012;
Bijlage: download
hier het gecombineerde verslag van beide vergaderingen.

4. Vaststellen Begroting 2013;
Bijlage: download
hier de begroting 2013.

5. Vaststellen Financieel Jaarverslag 2011;
Definitieve bijlage volgt,
het concept financieel jaarverslag 2011 kunt u desgewenst wel opvragen door een e-mail te sturen naar het NVB bureau.

6. Ledenwerf campagne 2013; mondelinge toelichting. Bijlage: statusoverzicht ledenwerfcampagne

7. Predicaat Koninklijk; nieuwe naam en logo

8. Samenstelling Bestuur; bijlage volgt

9. Wat verder ter tafel komt

10. Rondvraag, vaststelling datum volgende vergadering en sluiting