ALV donderdag 14 februari 2013

Datum, tijd: donderdag 14 februari 2013 (inloop 15:00 uur, vergadering 15:30-tm. 18:00 uur)
U kunt zich hier aanmelden.

Locatie: Verenigingsbureau, Mariaplaats 3-III, Utrecht

Voor routebeschrijving vanaf Utrecht Centraal met plattegrond Mariaplaats, klik hier 

Let op: parkeergelegenheid op en rond de Mariaplaats is zeer beperkt en de politie controleert regelmatig. De dichtstbijzijnde parkeergarage is bij de Springweg.

Na afloop zijn alle aanwezigen uitgenodigd voor een borrel.


De concept-agenda is als volgt:

01. Opening

02. Mededelingen

03. Vaststellen verslag ALV 14 juni, 6 juli 2012 en 6 december 2012;
      Bijlagen: download
hier het gecombineerde verslag van 14 juni en 6 juli en hier het verslag
      van 6 december vergaderingen.

04. Financiën

     - Vaststellen Financieel Jaarverslag 2011, het financieel jaarverslag 2011 kunt u desgewenst
        opvragen door een e-mail te sturen naar het NVB bureau.

     - Vaststellen verslag Kascommissie verslag, download hier verslag kascommissie.
     - Dechargeren van de penningmeester.

05. Begroting 2013
     - Vaststellen Begroting 2013, bijlage: download hier de begroting 2013.
     - Toelichting PN, download hier notitie bij begroting NVB 2013.
     - Afdelingsreserves.
     - Werkplan 2013; download hier het werkplan over 2013.

06. Evaluatie Jubileumjaar, bijlage: het evaluatierapport volgt!

07. Ledenwerf campagne 2013, Bijlage: download hier statusoverzicht ledenwerfcampagne.
    
08. Samenstelling Bestuur, download hier het Bestuuroverzicht.
   
09. Rondvraag, vaststelling data ALV-bijeenkomsten 2013 en sluiting

10. Predicaat Koninklijk; nieuwe naam en logo,
      vanaf 17.30 uur finalisten prijsuitreiking 'NVB nieuwe naam aanwezig' + trekking.