ALV donderdag 14 juni 2012

Agenda Algemene Ledenvergadering

Datum, tijd: 14 juni 2012 (inloop 15:00 uur, vergadering 15:30-ca. 17:30 uur)
Locatie: Verenigingsbureau, Mariaplaats 3, Utrecht

Voor routebeschrijving vanaf Utrecht Centraal met plattegrond Mariaplaats en omgeving, klik hier [1,5 Mb]. Let op: parkeergelegenheid op en rond de Mariaplaats is zeer beperkt en de politie controleert regelmatig. De dichtstbijzijnde parkeergarage is bij de Springweg.

De vergadering wordt afgesloten met een thematisch gedeelte: 'Openbibliotheken.nl: de pirate bay van het bibliotheekwerk?', een presentatie van het initiatief “Tegen” door Jeroen de Boer.
Jeroen de Boer en Edwin Mijnsbergen hebben een initiatief gestart "tegen" de gevestigde uitgeversorde die het beschikbaarstellen van e-boeken via bibliotheken hevig frustreert (zie www.openbibliotheken.nl).

Na afloop zijn alle aanwezigen uitgenodigd voor een drankje en een hapje.

De concept-agenda is als volgt:


1. Opening

2. Mededelingen Bestuur

3. Verslag van de vorige ALV van 15 december 2011 (zie document); naar aanleiding hiervan zal voorzitter Michel Wesseling o.m. ingaan op de herziening van de begroting 2012 en de beperking van het financieel risico van het jubileum

4. Vacature functie penningmeester; het Bestuur stelt ing. Peter Nieuwenhuizen (senior adviseur Documentair Informatiemanagement bij Rijkswaterstaat) als nieuwe penningmeester voor

5. Jaarverslag 2011 (zie document); doordat afdelingen niet bij machte bleken om hun informatie tijdig aan te leveren, wordt de financiële informatie beperkt  tot een Staat van Baten en Lasten (zie document), maar er vindt inmiddels overleg plaats met de accountant, waardoor meer uitgebreide informatie alsnog gepresenteerd kan worden.
In het jaarverslag wordt verwezen naar het advies van de commissie NVB2020, het document Financiële verhoudingen binnen de NVB (v1.3) en de finale versie van NVB2015 : Beroep met impact.

6. Financiële stand van zaken (mondelinge toelichting door de beoogde nieuwe penningmeester)

7. Voorstel contributies 2013 (zie document)

8. 100 jaar NVB; update door Ans ter Woerds van de voorbereidingen en activiteiten

9. Vaststelling herziene versie “NVB2015; Beroep met Impact” (zie document)

10. Rondvraag, vaststelling volgende vergaderdatum en sluiting.