Uitnodiging KNVI ALV 21 december 2016

Programma
Datum: woensdag 21 december 2016
Tijd: aanvang vergadering 18.00 uur     
Locatie: KNVI-verengingsbureau, Mariaplaats 3-III, 3511 LH te Utrecht

Deze ALV is noodzakelijk om de fusie tussen de drie beroepsverenigingen KNVI, Ngi-NGN en SOD te formaliseren.

Je kunt je hier aanmelden: http://www.formdesk.com/knvi/ALV20161221_KNVI-ALV 

Wil je een ander lid van de KNVI machtigen om namens jou een stem uit te brengen tijdens de vergadering, dan kun je hier een machtigingsformulier downloaden. Om namens jou een geldige stem uit te kunnen brengen dient hij/zij dit formulier ter vergadering te overhandigen. 

Concept-agenda Algemene Ledenvergadering KNVI om 18.00 uur

1.    Opening, welkom, vaststellen agenda en mededelingen bestuur 

2.    Goedkeuren voorstel tot fusie (ter inzage: Statuten Bijlage 1 en voorstel tot fusie Bijlage 2)

3.    Sluiting 

Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan kun je een mail sturen naar: info@knvi.net.