ALV donderdag 24 november 2016

Datum: Donderdag 24 november 2016
Tijd: Inloop vanaf 16.00 uur                 
Locatie: Sociëteit “De Vereeniging”, Mariaplaats 14, 3511 LJ te Utrecht

Programma

 • 16.00 - 16.30 uur Ontvangst
 • 16.30 - 17.30 uur ALV KNVI (Zolderkamer)
 • 17.30 - 18.30 uur Pauze
   -  17.30 – 18.30 uur ALV’s Ngi-NGN en SOD (resp. Grand Café en Bestuurskamer)
 • 18.30 - 19.00 uur ALV KNVI2017 (Grand Café)
 • 19.00 Feestelijke borrel met hapjes (Grand Café)

Als je wilt aansluiten bij de ALV van SOD of Ngi-NGN ben je van harte welkom. Uiteraard geldt hetzelfde voor Ngi-NGN en SOD-leden, indien zij 's middags onze ALV willen bijwonen.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via http://www.formdesk.com/knvi/ALV20161020

Machtigingsformulier
Wil je een ander lid van de KNVI machtigen om namens jou een stem uit te brengen tijdens de vergadering, dan kun je hier een machtigingsformulier downloaden. Om namens jou een geldige stem uit te kunnen brengen dient hij/zij dit formulier ter vergadering te overhandigen.  

Concept agenda Algemene Ledenvergadering KNVI om 16.30 uur

 1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen bestuur
 2. Vaststellen concept-verslag vergadering 16 juni 2016 (Bijlage A)
 3. Voorstel tot wijziging van de statuten
  Het Verenigingsbestuur vraagt de aanwezige leden een besluit te nemen tot wijziging van de statuten conform “Besluit tot wijziging van de statuten”, zoals in bijlage B (Bijlage B)
 4. Besluit tot goedkeuring van het plan KNVI2017, zoals in bijlage C (Bijlage C)
 5. Aftreden bestuursleden Verenigingsbestuur per 1 Januari 2017
 6. Benoeming van Michel Wesseling als lid van verdienste
 7. Huishoudelijk Reglement KNVI2017 ter informatie (Bijlage D)
  Een voorstel voor het Huishoudelijk Reglement van KNVI2017 is ter informatie aan de agenda toegevoegd. Op de eerste Algemene Ledenvergadering van de KNVI in 2017 zal besluitvorming t.a.v. het Huishoudelijk Reglement geagendeerd worden
 8. Rondvraag en sluiting.

Concept agenda eerste gezamenlijke Algemene Ledenvergadering KNVI2017 om 18.30 uur

Agenda van de eerste gezamenlijke ledenvergadering van de KNVI, Ngi-NGN en SOD in het kader van het project KNVI2017

1.    Opening en mededelingen 
2.    Besluit tot benoeming bestuursleden KNVI per 1 Januari 2017 (Bijlage E)
3.    Installatie van en overdracht van bestuurstaken aan het bestuur, dat per 1 januari 2017 formeel het KNVI-bestuur vormt
4.    Besluit tot benoeming van de Raad van Advies
5.    Korte toelichting op de gang van zaken
6.    Sluiting