Uitnodiging Algemene Ledenvergadering KNVI 18 mei 2017

De Algemene Ledenvergadering van de KNVI wordt gehouden op donderdag 18 mei 2017.  

Programma: 

  • Datum: donderdag 18 mei 2017
  • Ontvangst: vanaf 18.00 uur staat er een buffet voor u klaar in de lounge van het NH Hotel
  • Start vergadering: 18.30 uur
  • Locatie: NH Hotel, Jaarbeursplein 24, 3821 AR Utrecht
  • De stukken voor de vergadering zijn uiterlijk twee weken voor de vergadering beschikbaar op onze website KNVI.nl. Na aanmelding ontvangt u de URL en het wachtwoord om de stukken te kunnen downloaden.
  • Aansluitend aan deze ALV is er een borrel, waarbij u gelegenheid heeft om nader kennis met elkaar te maken.

Agenda Algemene Ledenvergadering: 

1.   Opening en vaststelling van de agenda
2.   Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 december 2016
3.   Ingekomen stukken en mededelingen
4.   Jaarverslag 2016
      Jaarverslag KNVI/Ngi-NGN/SOD
       Financieel jaaroverzicht 2016 KNVI/Ngi-NGN/SOD
       Rapport accountant KNVI/Ngi-NGN/SOD
       Verslag FCC
5.   Bestuurssamenstelling
      Benoemingen besturen van Afdelingen, SIG’s en Regio’s en rooster van aftreden
6.   Bouwen aan de nieuwe KNVI
      Introductie nieuw logo en huisstijl
7.   Afdelingen, SIG’s en Regio’s
      Oprichting SIG Legacy
      Oprichting SIG Digital Skills
      Opheffing SIG PIPP
8.   Tevredenheidsonderzoek secretariaat
9.   Communicatie en ledenwerving
      Stand van zaken/lopende acties
      Exit enquête
      Ledennet
10.  Rondvraag
11.  Sluiting

Indien u agendapunten wilt toevoegen aan bovenstaande agenda dan verzoeken wij u om deze uiterlijk 2 mei 2017 kenbaar te maken bij de secretaris Sandra de Waart (sandra.de.waart@knvi.nl).

Wij verzoeken u om uw aanwezigheid te melden via het secretariaat (info@knvi.nl). Indien u zich heeft aangemeld, gaan wij ervan uit dat u aanwezig bent. Op basis van het aantal aanmeldingen reserveren wij dan een zaal.

Mocht u vragen hebben dan kunt u zich wenden tot het secretariaat (info@knvi.nl), tel. 033 - 2473427.