Vacature: KNVI Bestuurslid - Algemeen (M/V)

De KNVI (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals) is de beroepsvereniging die de belangen van de informatieprofessionals behartigt. Wij zetten ons in voor kwaliteit binnen ons vak. De ruim 2.000 leden, die met ons zijn verbonden, profiteren van de activiteiten die we samen met de KNVI-afdelingen organiseren, zoals het jaarcongres, trainingen, kijkjes in de keuken en andere bijeenkomsten. Wij ondersteunen deze afdelingen door het bieden van specialistische kennis, praktische ondersteuning door het bureau secretariaat en het onderhouden van de ledenadministratie.

Er is veel werk te doen in het bestuur: we willen een mooi congres organiseren, we streven ernaar om het ledenaantal te laten groeien en we willen vanuit het verenigingsbestuur de afdelingen ondersteunen zodat zij leuke netwerkactiviteiten kunnen organiseren voor onze leden. 

In verband met deze activiteiten zijn wij voor uitbreiding van het Hoofdbestuur op zoek naar een kandidaat voor de vacature van 

BESTUURSLID – ALGEMEEN (M/V)

NB: deze vacature is in de ‘hij’-vorm geschreven. Vanzelfsprekend wordt hiermee ook ‘zij’ bedoeld.

Het bestuur van de KNVI is verantwoordelijk voor de visionaire en strategische sturing van de organisatie. De leden van het hoofdbestuur hebben daarbij specifieke aandachtsvelden. 

Taken en verantwoordelijkheden
Een bestuurslid geeft samen met zijn collega-bestuurders richting aan de koers van de KNVI en hij is mede verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Hij onderhoudt nauwe contacten met zijn collega-bestuurders, vrijwilligers in projecten en medewerkers van het secretariaatsbureau. Vanuit deze contacten ontstaan ideeën die hij als agendapunt inbrengt voor de hoofdbestuursvergadering. Nadat het bestuur een besluit genomen heeft, ziet hij als verantwoordelijke bestuurder toe op een correcte uitvoering van het besluit en koppelt dit ook terug aan zijn collega-bestuurders. 

Functie-eisen 
Het bestuurslid beschikt over aantoonbare deskundigheid en bestuurlijke ervaring binnen het verenigingsleven van de KNVI. Er wordt uitdrukkelijk een beroep gedaan op verenigingsleden om te reageren op deze vacature. 

De volgende trefwoorden zijn op hem van toepassing:
• Sociaal vaardig;
• Communiceert én luistert goed;
• Oog voor het grote geheel én kennis van details;
• Zowel schriftelijk als mondeling goed in staat om zijn mening te verwoorden;
• Staat open voor de mening van anderen.

Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van drie jaar en is aansluitend tweemaal herkiesbaar. Het verwachte tijdsbeslag bedraagt gemiddeld twee uur per week.

Vergoeding
De functie van bestuurslid KNVI kent een onkostenvergoeding voor KNVI gerelateerde activiteiten. Daarnaast worden gemaakte reiskosten vergoed. 

Standplaats
De hoofdbestuursvergaderingen (zes maal per jaar) vinden plaats op het Secretariaatsbureau in Utrecht. Daarnaast geeft elk bestuurslid op incidentele basis acte de préseance bij bijvoorbeeld regionale overleggen, beurzen en evenementen. 

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan voor 15 mei een brief met uw motivatie en uw CV per e-mail naar de secretaris van de KNVI: gina@bijnsdorp.nl o.v.v. Vacature Bestuurslid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, Dhr. M.G. Wesseling op telefoonnummer: 06 – 53362067.