Vacature: Adviseur informatievoorziening

Vacaturenummer: BZ2013-05

Functienaam: Adviseur informatievoorziening (36 uur)

De afdeling

We leven in een samenleving waarin informatie elke dag aan belang wint. Burgers verwachten 24 uur per dag, 7 dagen per week, toegang te hebben tot informatie. Het gaat erom dat de juiste informatie eenvoudig en snel te vinden is. Deze maatschappelijke ontwikkeling heeft ook een enorme impact op de dienstverlening en specifiek de informatiehuishouding binnen de gemeente. In dat verband zijn we momenteel bezig met de invoering van zaakgericht werken, het verbeteren van de digitale dienstverlening en de positionering van informatiemanagement. In het digitale tijdperk leidt een groeiend belang van digitalisering van de informatiehuishouding ertoe, dat elke medewerker direct van achter zijn pc de beschikking heeft over de voor hem relevante informatie.

Ontwikkelingen die ook een enorme impact hebben op de manier van werken en de ondersteuning van het onderdeel Documentaire dienstverlening. Traditioneel gezien was het onderdeel vooral aan het begin (postregistratie) en aan het eind van het proces (dossiervorming en archivering) in beeld. Tegenwoordig wordt met name een pro actieve en adviserende rol bij (het inrichten van) het primaire proces verwacht. We werken procesgericht waarbij de business van de klant centraal staat.

De afdeling Documentaire en Facilitaire Zaken is een onderdeel van Bestuurszaken. Het bureau Documentaire Zaken is verantwoordelijk voor het informatiebeheer van de gehele organisatie. De afdeling heeft een leidende rol bij de digitalisering van post en archief. In deze rol werken we nauw samen met de afdeling ICT en het Stadsarchief.

De functie

Als adviseur informatievoorziening heb je een pro actieve en adviserende rol en ben je vanuit je deskundigheid het aanspreekpunt voor de klant op het gebied van documentaire informatievoorziening. De belangrijkste taken zijn:

  • het fungeren als aanspreekpunt op het terrein van documentaire informatievoorziening;
  • gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen van gebruikers en management bij toepassing en uitvoering van het beleid op dit terrein;
  • bijdragen aan de verbetering en de doorontwikkeling van de (documentaire) informatievoorziening binnen de organisatie;
  • als inhoudsdeskundige participeren in projecten die tot doel hebben om de digitalisering van werkprocessen en (documentaire) informatiestromen in de organisatie in te voeren;
  • het verzorgen van opleiding en training voor (nieuwe) gebruikers.

Uw profiel

We zijn dan ook op zoek naar een enthousiaste, nieuwsgierige, pro-actieve, communicatief vaardige en deskundige informatiespecialist die gelet op de ontwikkelingen:

  • minimaal een HBO diploma heeft, bij voorkeur op het gebied van (documentaire) informatievoorziening;
  • ruime kennis en minimaal 3 jaar ervaring heeft op het gebied van (documentaire) informatievoorziening;
  • goed kan werken met geautomati¬seerde informatiesystemen en deze doelgericht en functioneel weet in te zetten in (het verbeteren van) primaire en in ondersteunende werk¬processen;
  • beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
  • een besluitvaardige, klantgerichte en initiatiefrijke instelling heeft.

Ons aanbod

Een salaris dat afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring maximaal € 3.505,-- bruto per maand bedraagt (functieschaal 009). Voor zeer ervaren kandidaten is de uitloopschaal 010 (maximaal € 3.896,--) bespreekbaar. Onze organisatie biedt daarnaast een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Janssen, hoofd bureau Documentaire Zaken, tel. (073) 615 5119. De eerste ronde gesprekken worden gehouden op woensdag 10 juli a.s..

Sollicitatie

Wij voeren een personeelsbeleid met aandacht voor de verschillende doelgroepen in de maatschappij. Wij nodigen daarom kandidaten van allochtone herkomst nadrukkelijk uit te solliciteren.
De gemeente ’s-Hertogenbosch geeft, waar mogelijk, voorkeur aan “digitale communicatie”. U kunt uw sollicitatiebrief en cv dan ook elektronisch verzenden via een digitaal formulier op de website.

Maar natuurlijk kunt u ook schriftelijk reageren. Vermeld in dat geval op zowel uw sollicitatiebrief als envelop “vacaturenummer BZ2013-05” en zendt deze vóór 28 juni 2013 aan: 
Gemeente 's-Hertogenbosch
drs. C.J.M.A. van Esch
directeur Bestuurszaken
Postbus 12345

5200 GZ  ’s-Hertogenbosch