Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL): Divisie Bibliotheekprocesondersteuning

Bent u een ervaren people manager met kennis van digitale ontwikkelingen in de wetenschappelijke informatievoorziening en metadata beleid? Bent u aantoonbaar succesvol in beleidsontwikkeling en -implementatie, ervaren in het actief begeleiden van veranderingsprocessen en beschikt u over een grote mate van organisatiesensitiviteit?  De Universiteit Leiden heeft een uitdagende baan voor u.


Divisiemanager Bibliotheekprocesondersteuning, tevens lid van het MT en plv. directeur UBL (full-time)
Vacaturenummer: 13-268


De werkzaamheden:
•    Leidinggeven aan de vier afdelingshoofden bij organisatieontwikkeling en beleidsvorming rond thema’s zoals implementatie cloud-strategie (nieuwe digitale infrastructuur), redesign back office-processen, strategie en beleid inzake nieuwe digitale diensten, metadata en opslagvraagstukken (fysiek en digitaal);
•    In het MT bijdragen aan de organisatiebrede strategie- en organisatieontwikkeling;
•    Landelijke en internationale (Europese) (project)samenwerking op het gebied van ontwikkeling van nieuwe diensten (o.a. right-scale informatiesystemen).

Uw profiel:
•    Academisch werk- en denkniveau met een afgeronde Master opleiding bij voorkeur op het gebied van informatiewetenschappen of gerelateerde onderwerpen
•    Vijf of meer ervaringsjaren als senior manager;
•    Ervaring in wetenschappelijke bibliotheken en/of aanpalende sectoren;
•    Kennis van en ervaring met digitale ontwikkelingen in de wetenschappelijke informatievoorziening en digitale ondersteuning van onderwijs en onderzoek;
•    Helikopterview en een sterk ontwikkeld analytisch vermogen;
•    Aantoonbaar succesvol in beleidsontwikkeling en –implementatie, ervaren in het actief begeleiden van veranderingsprocessen en blijk gevend van een grote mate van organisatiesensitiviteit;
•    Succesvol in het uitdagen van medewerkers om hun persoonlijke en professionele kwaliteiten optimaal in te zetten, hun talenten verder te ontwikkelen en hen te motiveren tot doeltreffende samenwerkingsverbanden.
•    Ervaring met fondsenwerving voor (Europese) projecten en de uitvoering van dergelijke projecten;
•    U bent initiatiefrijk, u geeft blijk van ondernemerschap en stuurt op resultaat;
•    Uitstekende communicatieve vaardigheden en beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Wij bieden:
Een inspirerende, permanent in hoog tempo veranderende werkomgeving bij de UBL. De UBL omvat zes locaties; uw vaste werkplek is de hoofdvestiging Universiteitsbibliotheek (Witte Singel 27). Naast het aansturen van de afdelingen in uw Divisie houdt u zich als lid van het MT (directeur, twee divisiemanagers, controller) bezig met organisatiebrede strategie- en beleidsvorming. Beide divisiemanagers zijn tevens plaatsvervangend directeur. De Divisie Bibliotheekprocesondersteuning omvat vier afdelingen waar de focus ligt op back office processen: Innovatie & Projecten (±5 fte), Digitale Diensten (±8,5 fte), Metadatadiensten & Acquisitie (±18 fte) en Opslag & Plaatsing (±10 fte).

Het betreft een fulltime aanstelling voor de duur van één jaar, waarbij een aanstelling voor onbepaalde tijd bij   goed functioneren tot de mogelijkheden behoort. Inschaling vindt plaats conform de CAO Nederlandse Universiteiten en is afhankelijk van opleiding en ervaring; het salaris bedraagt maximaal  € 6.039,- bruto per maand (schaal 14 UFO Beleidsdirecteur 3/Projectmanager 1).

Informatie:
Nadere informatie over de vacature kunt u verkrijgen bij Kurt De Belder, Bibliothecaris van de Universiteit, Directeur UBL, tel. 071-5272831, email k.f.k.de.belder@library.leidenuniv.nl.

Zie voor meer informatie over de bibliotheek ook http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/.

Solliciteren:
Heeft u interesse in deze functie? Stuur uw sollicitatie, vergezeld van een CV,  uiterlijk 30 september 2013 op naar: personeelsadministratie@library.leidenuniv.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.