Hubert Krekels: Bibliothecaris bij Wageningen University & Research Centre

hubert_krekels.png

Ik ben een informatieprofessional in hart en nieren. Vooral het werken op het snijvlak van content, ICT en communicatie, m.a.w. het ontwikkelen en leveren van goede online informatiediensten heeft mijn grote interesse. Maar daarnaast heb ik ook een warme belangstelling voor tijdschriften en boeken.

Ik ben mijn carrière begonnen bij Kluwer Bedrijfswetenschappen in 1988. Het ontwikkelen van digitale producten voor vakinformatie was mijn opdracht. Via een kort uitstapje als projectmanager in de internetdienstverlening ben ik in 2002 bij Wageningen UR terecht gekomen. Daar werkte ik eerst als hoofd van een afdelingsbibliotheek en vervolgens als hoofd Digitaal Productie Centrum en hoofd Collectie- en informatiemanagement. Sinds 1 februari ben ik Bibliothecaris bij Wageningen UR.

Ik heb Taal en Literatuurwetenschap gestudeerd in Tilburg en mijn specialisatie was literatuursociologie. Maar zonder mijn studie tekort te doen, ik denk dat ik mijn carrière vooral te danken heb aan het feit dat ik tijdens die studie me ook heel erg heb verdiept in marketing, marktonderzoek en bedrijfsorganisatie. En niet te vergeten ICT en computers.

Waarom heb je gekozen voor deze studie?

Oorspronkelijk koos ik voor mijn studie omdat ik graag in het boekenvak wilde werken, liefst als uitgever. Een keuze die vooral gebaseerd was op het feit dat ik toen ook al hield van mooie boeken en lezen.

Hoe ben je in de huidige functie terecht gekomen?

Ik ben bij de bibliotheek terecht gekomen omdat het in de periode 2000-2002 vanwege de Internetzeepbel erg slecht ging in de Internetdienstverlening. Het waren prachtige jaren, maar de hoeveelheid gebakken lucht die ik dagelijks te verstouwen kreeg benam me toch een beetje de adem. Een vacature bij Wageningen UR was mijn redding. En het bijzondere was dat al het werk dat ik in de voorgaande 10 jaar had gedaan, in de uitgeverij en als Internetprojectmanager in de bibliotheek enorm goed op zijn plek viel. Ik heb in mijn huidige werk ook enorm veel profijt van mijn meer zakelijke achtergrond. Verder is het ook een kwestie van op het goede moment op de goede plek zijn natuurlijk en als je baas dan met pensioen gaat er ook voor zorgen dat je er klaar voor bent.

Wat vind jij het leukst in jouw werk?

Het allerleukste aan mijn werk vind ik dat je iets kunt betekenen voor studenten en onderzoekers. En bovendien doen we dat in een omgeving waar klanten en collega’s altijd nieuwsgierig zijn en open staan voor nieuwe diensten. We hebben ruimte om te innoveren zolang we maar zorgen dat onze dienstverlening 100 % in orde is. En als Informatieprofessional leven we natuurlijk in een enorm opwindende tijd.

Wat vind jij minder leuk in jouw werk?

Elke Informatieprofessional zal wel eens ervaren hebben dat zodra je over jouw vak vertelt op een feestje je gesprekspartners verveeld om zich heen gaan staan kijken. Voortdurend uit moeten leggen dat een bibliotheek zoveel meer is dan een boekenkast vind ik weleens vervelend. In mijn huidige werk als bibliothecaris zitten niet veel minder leuke dingen. Maar ook daarin word ik erg kriegelig als mensen het vak van Informatieprofessional nog te weinig serieus nemen, alsof informatie iets is wat je overkomt. De perceptie dat Google dat allemaal wel oplost vind ik echt van een tenenkrommend gebrek aan respect voor de rol van Informatie voor onze welvaart. 

Welke uitdagingen zie jij binnen het vakgebied?

De grootste uitdaging voor ons vakgebied is dat we los moeten komen van het traditionele beeld van bibliotheken als gebouwen waarin boeken worden geleend en gelezen. Het informatievak wordt daardoor teveel op een lijn gezet met nutsvoorzieningen zoals buurthuizen. Ik zie binnen mijn eigen organisatie, maar ook in mijn voorgaande werkkring dat er enorm is geïnvesteerd in ICT maar niet in het op orde brengen van Informatiehuishouding. Dat leidt tot veel redundante informatie, matig beschikbare gegevens en naar verhouding veel te dure toepassingen. Daarnaast vind ik het echt een uitdaging dat we nog hele generaties klanten moeten leren om te gaan met informatie en vooral dat je je helemaal niet hoeft te schamen als je een deel van het proces van zoeken, verwerken en ordenen van content overlaat aan mensen die daarvoor doorgestudeerd hebben.

Welke uitdagingen zie jij voor de informatieprofessional?

Know, Show, Tell. Goede Informatieprofessionals zijn altijd in gesprek met hun klanten en met hun opdrachtgevers en zijn in staat om te laten zien dat hun vak meerwaarde biedt. Dat betekent dat we uit onze comfortzone moeten durven komen. Communiceren in de breedste zin. Ik heb wel eens het idee dat dit profiel niet zo goed past bij onze sector. Uberhaupt heeft niemand een notie van het beroep Informatieprofessional. Dat is een uitdaging voor de NVB.

Welke uitdagingen zie jij specifiek binnen jouw eigen vakgebied?

In de universitaire bibliotheken ligt de grote uitdaging op dit moment in het idee dat content delen (daar zijn de bibliotheken voor) op een veel hoger niveau getild moet worden. Zowel op het gebied van systemen als op het gebied van uitwisseling en doorstroming van metadata in de hele keten. Daarnaast hebben we binnen alle universiteiten te maken met klanten die steeds verder op afstand komen door digitalisering en centralisering. Contact houden vraagt dan om een veel creatievere aanpak van je dienstverlening dan we gewend zijn.

Ik ben NVB lid omdat Informatieprofessional een serieus en opwindend vak is... En nu jij!

Waarom ben je lid van de KNVI?

Als er ooit een beroepsgroep een sterke beroepsvereniging nodig heeft dan is het een beroepsgroep met een identiteitsprobleem. En dat zijn we. Ik ben in 2002 meteen lid geworden omdat ik wilde weten waar dit vak over gaat en wilde zien en horen wat er allemaal in dit vak gebeurt. Ik vind het ook heel erg leuk om daar bij te horen en om tijdens allerlei bijeenkomsten vakgenoten te ontmoeten. Gewoon omdat ik trots ben op ons vak dus. En een beetje omdat het ook wel lekker is als mensen niet verveeld wegkijken als je over je vak praat natuurlijk.

Van welke afdeling(en) ben je lid?

Ik ben lid van de afdeling Onderwijs en Onderzoek (NVB O&O) en tot december dit jaar ook de voorzitter hiervan. Deze afdeling past gewoon het beste bij de sector waarin ik werk.

Wat kan nog beter binnen de KNVI?

Voor wat ik betaal aan de NVB vind ik dat ik vorstelijk veel terug krijg. Congres, vakblad en afdelingsbijeenkomsten en ook nog korting op allerlei diensten. Waar de KNVI te weinig in slaagt naar mijn idee is om een substantiële groep  Informatieprofessionals te bereiken die minder in de voorhoede lopen. Terwijl het juist zo hard nodig is om je in dit vak te ontwikkelen. Dat is ook wel een moeilijke opgave besef ik.

Wat zou de KNVI nog meer voor je kunnen doen?

Ik zou het geweldig vinden als er in Nederland een online platform zou komen voor Informatieprofessionals. Juist wij zouden dat toch moeten kunnen maken. Dat is er nu niet voldoende vind ik. En ons vakblad is in zijn soort prima, maar ik herken er te weinig in van wat me dagelijks bezighoudt

Welk advies heb jij voor andere informatieprofessionals?

Doe actief mee aan je vak. Wordt lid van de NVB, bezoek bijeenkomsten, congressen en netwerkmeetings.

Waar kunnen mensen jou voor bellen?

Ik word liever gemaild. Mensen kunnen me mailen als ze een goed idee hebben om ons verder te helpen met www.groenkennisnet.nl. En natuurlijk als ze een goed idee hebben voor activiteiten door O&O.

Wat had je ooit willen zijn, als je geen informatieprofessional was geworden?

Literair uitgever, ambachtelijk boekbinder of grafisch ontwerper, maar dat ligt wel heel ver achter me.