Karien Smeding: Docent op het gebied van juridische informatie- en kennismanagement

karien_smeding.png

Karien Smeding, docent op het gebied van juridische informatie- en kennismanagement voor de opleiding HBO-Rechten bij de Hogeschool van Amsterdam

Na een jaar Duits (mijn lievelingsvak) gestudeerd te hebben bleek dit toch niks voor mij te zijn. Ik heb toen nagedacht over wat ik nog meer leuk vind. Dat is lezen, boeken, zaken ordenen. De studie tot informatiespecialist sluit hier perfect bij aan. Na het afronden van mijn studie heb ik een tijd vrijwilligerswerk gedaan bij Stichting Vluchtelingenwerk in Amsterdam, om zo ervaring op te kunnen doen binnen het vak. Vervolgens ben ik terecht gekomen bij de Bibliotheek Internationaal Recht van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Binnen de Juridische Bibliotheek heb ik vijftien jaar lang verschillende functies bekleed, van bibliotheekmedewerker tot teamleider. Uiteindelijk ben ik bij de Hogeschool van Amsterdam terecht gekomen. Hier werk ik als docent informatie- en kennismanagement binnen de opleiding HBO-Rechten. Ik ontwikkel vakken, ben practicum docent en begeleid de studenten. Die rol past goed bij mij.

Wat vind jij leuke en minder leuke kanten aan het vak van informatieprofessional?

Het dienstverlenende aspect vind ik het allerleukste. Het opzetten en geven van instructie, deskundigheidsbevordering, kennisoverdracht en mensen helpen om beter hun werk te kunnen doen.

Rechten is het leukste vakgebied om in te werken. Ik vind het leuk wanneer ik het recht, verschillende materialen hierover en vraagstukken kan omzetten  in een uitdagende casus of in toetsvragen.

Het lastige aan het vak is om (steeds maar weer) aan te tonen en duidelijk te maken dat informatievaardigheden nuttig zijn. Studenten denken vaak dat je alles eenvoudig kunt vinden en vervolgens valt dat dan toch tegen. Zoeken is nadenken! Het idee, dat alles makkelijk te vinden is, wordt door alle nieuwe media en hun mogelijkheden nog meer versterkt. Ook de (eeuwig voortdurende) discussie over de toegevoegde waarde van de informatiespecialist is een minder leuk aspect.

Welke uitdagingen zie jij binnen het vakgebied?

Binnen het vakgebied volgen de ontwikkelingen, bijvoorbeeld nieuwe technologieën, elkaar razendsnel op. Het is een uitdaging om al deze ontwikkelingen bij te houden. Hoe houd je het overzicht? En met name ook het toepassen van deze ontwikkelingen. Waarmee ga je aan de slag en welke paden kun je binnen al deze ontwikkelingen het beste bewandelen?

De rol van intermediair is en blijft belangrijk. Het maken van keuzes binnen het als maar groter wordende aanbod, de hoofdlijnen in de gaten houden en een koers kiezen. De informatieoverload speelde 20 jaar geleden ook al en dit wordt alleen maar erger.

Specifiek binnen mijn sector denk ik dat open access de komende tijd een belangrijker fenomeen gaat worden. De toegang tot informatie verandert.

Waarom ben je lid van de NVB?

Ik ben lid geworden om bij te blijven in mijn vak. Alles waar de NVB voor staat is mijn vak. En om weer vakgenoten tegen te komen. Toen ik de vacature voor bestuurswerk zag bij de Juridische Afdeling heb ik gelijk gereageerd en ik zit dan ook sinds kort in het bestuur van deze afdeling. Momenteel geef ik hier invulling aan door bijvoorbeeld afdelingsbijeenkomsten te organiseren.

Ik ben NVB lid omdat alles waar de NVB voor staat mijn vak is... En nu jij!

Wat kan nog beter binnen de NVB?

Waar staat de afkorting NVB eigenlijk voor, bibliothecarissen? Veel mensen binnen de beroepsgroep herkennen zich misschien niet in die rol. De NVB zou een breder platform kunnen en moeten zijn. De NVB ziet zichzelf als de beroepsvereniging voor informatiespecialisten, maar herkennen de informatiespecialisten zich hier ook in? Dat is een interessante discussie momenteel. De profilering van de NVB is inmiddels wel flink verbeterd, bijvoorbeeld door de aanwezigheid op social media als Facebook en Twitter.

Welk advies heb jij voor andere informatieprofessionals?

Over het toepassen van juridische informatiemanagement binnen het onderwijs, daar weet ik inmiddels wel het één en ander van af. Het bijhouden en signaleren van nieuwe ontwikkeling en zelf een beetje het voortouw nemen in nieuwe technologieën. Je hoeft niet van de hoed en de rand te weten maar je moet wel globaal weten welke ontwikkelingen er spelen en wat de mogelijkheden zijn van  RSS feeds,Twitter en Apps.

Wat had je ooit willen zijn, als je geen informatieprofessional was geworden?

Jurist en dan met een specialisatie in Europees en Internationaal Recht.