Peter Nieuwenhuizen: Senior adviseur informatiemanagement

peter_nieuwenhuizen.png

Peter Nieuwenhuizen, senior adviseur informatiemanagement bij Rijkswaterstaat

Na een opleiding tot biochemisch analist, rolde ik tijdens een scheikunde-studie vanzelf in het literatuuronderzoek en gaf al snel trainingen bij de Universiteit Utrecht in o.a. het gebruik van de moeilijke en omvangrijke Chemical Abstracts.

Hoe ben je in de huidige functie terecht gekomen?

Na een paar jaar bij een farmaceutisch researchbedrijf, kwam ik bij Rijkswaterstaat, waar ik aanvankelijk verantwoordelijk was voor technische (bouw)informatie. Via een studie Nederlands kwam ik ook in contact met vele andere (sociaal-)wetenschappelijke informatiebronnen. Tegenwoordig mag ik adviseren over het totale informatiemanagement, gebruik van databases, social media, etc. In 2008-2010 hebben we de 10 bibliotheken van Rijkswaterstaat samengevoegd en omgevormd tot een Digitale Bibliotheek, die beter past bij onze netwerkorganisatie en de andere manier van werken (Het Nieuwe Werken).

Wat vind jij het leukst in jouw werk?

Het is een dankbare klus om te voorzien in een informatiebehoefte van collega’s: in de praktijk betekent dit vaak binnen de grenzen wat mogelijk is voor een overheidsorganisatie (tijd, geld, capaciteit, informatiebeveiliging) zoeken naar een oplossing die de ‘klantwaarde’ verhoogt. Ontzorgen, pro-actief, faciliteren, meedenken met de klant, ideeën aandragen: dat zijn termen die hierbij al snel om de hoek komen kijken. En dit alles moet weer passen binnen rijksbrede kaders voor digitaal werken. 

Wat vind jij minder leuk in jouw werk?

Een minder leuk punt is het verkondigen dat de bomen niet meer tot in de hemel groeien. We maken immers afspraken, gebaseerd op contracten, over standaardisatie en uniformiteit in de organisatie om de efficiency te verhogen en de kwaliteit te verbeteren; soms past een klantwens daar niet meer bij.

Weke uitdagingen zie jij specifiek binnen jouw eigen vakgebied?

Rijkswaterstaat is een organisatie met enorm veel data, dus het issue van Big Data en Linked Open Data speelt zeker. DANS is al met Rijkswaterstaat aan de slag om de data toegankelijk te maken. De veelheid van de informatiebronnen op allerlei terreinen die voor Rijkswaterstaat van belang zijn (denk aan juridisch, verkeer, water, milieu, arbo) maakt dat er steeds meer een eenvoudige content integratie moet komen. Met Ebsco (EDS) proberen we een goede slag te maken, waarbij het informatiegebruik op een intuïtieve wijze ondersteund moet worden.

In de aanloop naar het iBestuur in 2017, wanneer de rijksoverheid volledig digitaal wil werken, hebben we nog een paar stappen te zetten om hieraan te voldoen. We zetten daarom ook in op grote digitaliseringsprojecten. Uiteraard moet Rijkswaterstaat ook een goede wijze van archivering hebben, die de bedrijfsvoering ondersteunt. Daarvoor wordt nu een groot project DIM-visie ingezet.

Tot slot zie ik de uitdaging om als rijksoverheid steeds meer de marktpartijen in te schakelen voor creatieve samenwerkingsoplossingen.

Ik ben NVB lid omdat informatieprofessionals mij inspireren ... En nu jij!

Waarom ben je lid van de KNVI en waarom?

Ik ben ruim 25 jaar lid van de KNVI vanwege het netwerk van vakgenoten, de interessante congressen en cursussen en het vakblad.

Van welke afdeling(en) ben je lid (en waarom)?

Vanwege mijn achtergrond was ik lid van O&O, SB, BMI en Prissma. Nu is dat alleen nog de laatste. Ze zijn allen waardevol. Een afdeling voor de rijksoverheid is er (nog) niet; vooral Prissma haakt aan bij nieuwe trends.

Wat kan nog beter binnen de KNVI?

Het is bijzonder dat de KNVI al 100 jaar op de bres staat voor de informatieprofessional. Er is veel voor het vak bereikt, er wordt jaarlijks een immens congres georganiseerd waar ieder zowel kan netwerken als informatie kan halen en delen.

Onderwerpen die nog verder uitgewerkt kunnen worden zijn: accreditatie als opleidingsinstituut en een politieke lobbyfunctie.

Welk advies heb jij voor andere informatieprofessionals?

Zoek elkaar op en gebruik je netwerk als je vragen hebt. In een tijd van Social Media is dat steeds vaker een peulenschil. Door samenwerking bereik je meer dan door solistisch optreden of door stelling tegenover elkaar te nemen.

Wat had je ooit willen zijn, als je geen informatieprofessional was geworden?

In alles wat ik doe, zitten uiteraard facetten van het vak van informatieprofessional. Maar docent zou een goede tweede keuze geweest zijn. Of minister-president….