Raymond Snijders: Senior informatiebemiddelaar

Deze keer een gesprek met Raymond Snijders, senior informatiebemiddelaar bij Hogeschool Windesheim.

Ronald_Snijder.jpg

Waarom heb je gekozen voor de opleiding?

Begin jaren 90 heb ik de toenmalige BDI opleiding in Deventer gevolgd omdat ik van kleins af aan van boeken en bibliotheken hield. Het leek me het perfecte vakgebied dat als een soort verbindende schakel raakvlakken had met heel veel andere vakgebieden en daarin ben ik ook niet teleurgesteld. Na mijn studie ben ik verder gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam maar ging ik ondertussen ook werken bij een hogeschoolbibliotheek in Enschede. Dat laatste beviel me zo goed dat ik nog steeds in een hogeschoolbibliotheek werk, de laatste 11 jaar in Zwolle bij de Hogeschool Windesheim.

Daar houd ik me tegenwoordig bezig met o.a. auteursrechten, licenties en digitale dienstverlening. Ook ben ik coördinator van een team waarin al onze dienstverlening rondom informatievaardigheden en onderzoek verzameld is. Ik ben actief in de KNVI, OIN, twee werkgroepen van het SHB (Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken) en het Netwerk Auteursrechten Informatiepunten-hbo. En ik blog ook op Vakblog. [INVOEGEN LINK] http://rsnijders.info/vakblog/

Wat vind jij het leukst in jouw werk?

Dat ik mijn werk grotendeels zelf kan bepalen. Doordat ik bij een grote onderwijsinstelling werk zijn er veel klussen en projecten waardoor je bijna elke week weer wat anders doet. Juist het samenwerken met het onderwijs maakt mijn werk erg gevarieerd en uitdagend.

Wat vind jij minder leuk in jouw werk?

Soms loop je toch weer tegen mensen aan die een zwaar vertekend en verouderd beeld hebben van informatieprofessionals. Dat blijft me na al die jaren toch wel irriteren, zeker aangezien ik mezelf totaal niet herken in dat beeld.

Wat vind jij leuke en minder leuke kanten aan het vak van informatieprofessional?

Het leuke aan ons vak is hoe gevarieerd het is en hoe snel de ontwikkelingen gaan. Elke dag gebeurt er wel iets dat invloed heeft (of kan hebben) op mijn werk en na bijna 18 jaar in het vak vind ik het een geweldig idee dat er morgen weer iets totaal nieuws op mijn pad kan komen.

Minder leuk is dat door die enorme diversiteit het ook heel lastig is om duidelijk naar anderen te maken wat het precies is dat je doet. Op persoonlijke titel lukt dat wel maar ik vind het zeer moeilijk om een eenduidig beeld te schetsen van de informatieprofessional in het algemeen. De perceptie van anderen dat je nog steeds met (openbare) bibliotheken en boeken bezig bent is extreem hardnekkig.

Welke uitdagingen zie jij binnen het vakgebied?

Toch wel om de aansluiting te houden bij alle ontwikkelingen die er in gaande zijn. Organisatorische, maatschappelijke, politieke en inhoudelijke ontwikkelingen betekenen dat we ons vakgebied continu moeten blijven herdefiniëren. Welke meerwaarde hebben we als informatieprofessionals voor de klanten en organisaties waar we voor werken? Behalve dat we meer moeten investeren in (nieuwe) specialistische kennis, moeten we mijns inziens ook meer en vaker specialiseren in de processen en kennis waar onze klanten en organisaties zich mee bezig houden. Dat is een wat meer bedrijfsmatige blik op ons vakgebied maar ik denk dat we oude idealen vaker los moeten laten en focussen op het pragmatische en professionele.

Welke uitdagingen zie jij voor de informatieprofessional?

Om vernieuwend met je vak aan de slag te gaan en nieuwe ontwikkelingen te omarmen. Het klinkt allemaal vanzelfsprekend maar dat is het dus niet. Hetzelfde geldt voor de uitdaging om zichtbaar en aanwezig te zijn als het om je vak gaat. Er mogen best wel meer proactieve, assertieve en zichtbare collega’s bijkomen die ons vakgebied een gezicht geven. Deel je kennis overal waar het kan, profileer je met je vaardigheden en laat je vooral zien. Ga bijvoorbeeld bloggen en gebruik de verschillende social media!

Welke uitdagingen zie jij specifiek binnen jouw eigen vakgebied?

Hogeschoolbibliotheken zijn niet zo vanzelfsprekend meer als voorziening binnen hogescholen tegenwoordig. De fysieke collectie is minder belangrijk geworden maar we kunnen wel (meer) aan de slag met informatievaardigheden, ondersteuning van onderzoek binnen het hbo, auteursrechten, digitale informatiebronnen en –onderwijsmateriaal. Hierbij komen eigenlijk al die eerder genoemde uitdagingen terug want niet alleen vereist dit nieuwe specialistische kennis maar ook een proactieve houding om dit te gaan organiseren binnen onze onderwijsinstellingen.

Waarom ben je lid van de KNVI?

Ik geloof in kennis delen en netwerken en waar kun je dat beter dan in je eigen beroepsvereniging? Na mijn opleiding ben ik gelijk lid geworden omdat ik vind dat het erbij hoort.

Van welke afdeling(en) ben je lid (en waarom).

Ik ben lid geworden van de toenmalige afdeling Hogeschoolbibliotheken omdat ik ook werkte in een hogeschoolbibliotheek. Tien jaar geleden ben ik daar ook bestuurslid van geworden. Ruim een jaar geleden is die afdeling samengegaan met de afdeling Wetenschappelijke Bibliotheken en zijn we nu de afdeling Onderwijs & Onderzoek.

Wat kan nog beter binnen de KNVI?

De KNVI zou meer moeten zijn dan de som van haar afdelingen. De afdelingen organiseren mooie activiteiten maar de KNVI zelf zou ook meer zichtbaar moeten zijn als belangenvereniging voor ons vakgebied ipv alleen maar haar leden. Actief in de media, duiden van relevante ontwikkelingen die impact op ons vak hebben en adviserend naar andere belangenorganisaties en politiek. Juist door de grote diversiteit van ons vakgebied en de informatieprofessionals die er in werkzaam zijn, is het belangrijk om een gezicht en stem te hebben voor ons allemaal. Dat komt nu echt onvoldoende uit de verf.

Welk advies heb jij voor andere informatieprofessionals?

Laat je zien, stel je niet te bescheiden op en deel overal waar je kunt informatie en kennis. Ga bloggen, twitteren of organiseer eens een activiteit (voor de KNVI). Ontdek waar je goed in bent en vind een manier om dat uit te dragen. Informatie heeft alleen waarde als het gedeeld wordt met anderen en dat geldt volgens mij ook voor informatieprofessionals.

Waar kunnen mensen jou voor bellen?

Bellen is wel heel 20ste eeuws. Maar mail, twitter of skype me gerust als het gaat over auteursrecht, ebooks, licenties, onderwijs, open access, gadgets of bloggen. Of als je een kop cappuccino met me wilt drinken.

Wat had je ooit willen zijn, als je geen informatieprofessional was geworden?

Ik wilde van jongs af aan al dit vak in dus ik vind het een raar idee om geen informatieprofessional te zijn. Maar als het geen optie was geweest, dan was ik waarschijnlijk Nederlands gaan studeren. Of rechten.