Annemarie Koomen: Senior informatiespecialist CBS, 40 jaar

Mijn vader werkte in een bibliotheek, als boekhouder. Ik kwam als kind daarom al vroeg in aanraking met bibliotheken, ook achter de schermen. Hoewel ik niet de uitgesproken wens had om ‘bibliothecaresse’ te worden, heeft het denk ik wel meegespeeld in mijn keus om IDM te gaan studeren. Het is een passende keus gebleken.

Ik vind het uitdagend om informatie op een goede manier toegankelijk te maken. Met alle nieuwe technologische mogelijkheden is het een heel boeiend werkveld. Daarnaast mag ik op zijn tijd ook graag speurwerk doen, bijvoorbeeld voor een bedrijfsanalyse of literatuuronderzoek. Het is zeer bevredigend als een klant teruggeeft onder de indruk te zijn van hetgeen je hebt gevonden. Zo lever ik mijn bijdrage aan het resultaat van onze organisatie. 

Minder leuk is dat onze meerwaarde niet vanzelfsprekend (meer) is. Bibliotheken en informatieafdelingen worden gesloten en veel goede informatieprofessionals zitten werkloos thuis. Het is een kwestie van onbekend maakt onbemind, maar het blijkt een hele opgave om deze beeldvorming te keren.

Vroeger was de bibliotheek /bibliothecaris de exclusieve toegang tot informatie. Inmiddels is informatie – in de ruimste zin van het woord – steeds meer direct beschikbaar, op het internet, maar ook binnen organisaties. Om die informatie ook daadwerkelijk goed toegankelijk en vindbaar te maken, is onze kennis van ‘ontsluiten’ en zoeken nog steeds hard nodig. Het zijn dezelfde vaardigheden, maar dan in een nieuw jasje, bijvoorbeeld als informatieadviseur, metadataspecialist, contentmananger, community manager enz.

Ik heb een vàk; informatieprofessional, en dat oefenen ik momenteel uit in mijn baan bij het CBS. Bij een vak hoort een vak/beroepsvereniging, die mij helpt bij te blijven op mijn vakgebied, via opleiding, vakliteratuur én een netwerk van vakgenoten.  Voor mij is het als professional vanzelfsprekend lid te zijn van een beroepsvereniging.

Ik ben lid van de afdeling speciale bibliotheken, omdat ik in dat segment mijn eerste baan kreeg en daarin ook ben blijven werken. Hoewel er natuurlijk verschillende accenten zijn bij de diverse soorten bibliotheken,  gaat het uiteindelijk om uitwisseling van kennis en ervaringen over  informatiedienstverlening. Ik steek daarom ook graag mijn licht op bij de andere afdelingen.  

Ik ben zelf actief in het Oostelijk Informatienetwerk. Vaak worden congressen en workshops in het westen van het land gegeven. Het is goed om ook in de regio een platform te bieden voor vakgenoten. Het netwerk wil vooral een ontmoetingsplek zijn, met een vakinhoudelijk uitgangspunt.

KNVI zou zich nog meer als dé beroepsvereniging voor Informatieprofessionals kunnen profileren, zoals je dat ook ziet bij andere beroepsgroepen. Zij zou een rol kunnen spelen bij het bijstellen van de beeldvorming rond ons vak. Daarnaast zou KNVI meer aan belangenbehartiging kunnen doen.

Welk advies heb jij voor andere Informatieprofessionals?
Informatieprofessionals mogen best wat meer trots zijn op hun vak en dat uitdragen. In een wereld waarin informatie en informatietechnologie een centrale plek hebben, spelen professionals met onze kennis en kunde een belangrijke rol. Vertel dat maar op feestjes.

Wat had je ooit willen zijn, als je geen informatieprofessional was geworden?
Ik wilde als kind archeoloog worden. Het leek en lijkt me fascinerend om uit te zoeken hoe het er in het verleden uitzag en aan toe ging. En in mijn dromen; als ik ooit aan de Olympische Spelen had kunnen meedoen...