Joke Tania, Informatieadviseur, kennismakelaar, 54 jaar

Hoe ben je in dit vak terecht gekomen?
Ik begon in de jaren 80 als boekverkoper in Amsterdam en rolde daarna het bibliotheekwerk in. Vervolgens studeerde ik bij de Hanze Hogeschool Groningen (richting BDI, Bibliotheek, Documentaire Informatie) en daarna de GO-C in Den Haag (Digitale (literatuur) bronnen). 
Ik heb een aantal jaren gewerkt bij de Waddenvereniging, de GGZ Friesland  bij de Openbare Bibliotheek en nu al een aantal jaren als ZZP’er bij diverse opdrachtgevers. Ik richt me hierbij als informatieprofessional met name op het adviseren,  het opzetten en/of uitvoeren van DIV-projecten,  kennismanagementvraagstukken en het stroomlijnen van de documentstromen. Op dit moment is mijn grootste opdrachtgever GasTerra waar ik functioneel procesbeheerder ben van de afdeling DIV.
Ik  werk veel  met het programma Sharepoint.

Wat vind jij leuke en minder leuke kanten aan het vak van informatieprofessional?
De positie van de informatieprofessional loopt sterk uiteen. Soms zitten we op de plek waar de klappen vakken  of opereren we juist op strategisch niveau. Ik vind het bovendien minder leuk en ook minder belangrijk om een achterhoede gevechten te leveren om je archief, bibliotheek of afdeling overeind te houden. Ik werk voor de klant en niet om een bepaalde dienstverlening in stand te houden.

Welke uitdagingen zie jij binnen het vakgebied?
Op dit moment merk ik dat er een groeiende vraag is naar informatieprofessionals.  Dis is omdat wij ondersteuning kunnen leveren, het steeds ingewikkeldere informatielandschap te stroomlijnen en te ordenen waardoor organisaties beter kunnen functioneren. Juist ook omdat daardoor de continuïteit en de kennis beter wordt gemanaged. 
Door het internet veranderen organisaties continu. Ook omdat je als klant makkelijker rechtstreeks zaken kan doen met je leverancier. Je als informatieprofessional  zichtbaar en nuttig te maken in die veranderende omgeving vind ik echt een leuke uitdaging.

Waarom ben je lid van de KNVI?
Voor mijn netwerk en om kennis te delen, te leren en te spiegelen.

Wat kan nog beter binnen de KNVI?
De vernieuwing zoals die nu is ingezet verder uitwerken. Sturen op  één sterke beroepsvereniging met zoveel mogelijk informatieprofessionals aan boord.

Welk advies heb jij voor andere Informatieprofessionals?
Denk Out of the box en reageer proactief. De grondstof waar we mee werken is informatie en dat is goud waard gelukkig.

Waarvoor kunnen mensen altijd bij jou terecht?
Een luisterend oor, advies over de informatievoorziening en voor klussen en projecten binnen ons vakgebied.

Wat had je ooit willen zijn, als je geen informatieprofessional was geworden?
Dan had ik wel de politiek in gewild.

Ik ben KNVI lid omdat ik geloof in één sterke beroepsgroep… en nu jij!