Elvira Caneda Cabrera: Universitaire Bibliotheken Leiden, 45 jaar

Hoe ben je in dit vak terecht gekomen?
Dit is een heel  bewuste keuze geweest. In het specialisatiejaar van mijn universitaire opleiding geschiedenis aan de Universiteit van Santiago de Compostela  heb ik de studierichting Archief- en bibliotheekwetenschap gekozen. Naast de specifieke vakken  over de bibliothecaire informatievoorziening , werd binnen deze studierichting aandacht geschonken aan archivistiek, paleografie en oorkondeleer. Deze  reis door de tijd waarin de  geschiedenis van de bibliotheekwetenschap in een internationale context werd gezet vond ik fascinerend. Cultuurgeschiedenis, theorie, methodiek en praktijk waren met elkaar verbonden.  Toen ik eenmaal in Nederland was, heb ik de opleiding GO-C Informatiekunde gevolgd waarin alle aspecten van het beheer van informatie laan bod kwamen.

Tijdens mijn studie werd ik bewust van het belang van het vastleggen van informatie om deze vervolgens te kunnen terugvinden en toegankelijk te maken. En daar ligt volgens mij de kern van het werk van de informatieprofessional. Toegang tot informatie  blijft belangrijk omdat ondanks alle technologische ontwikkelingen toegang tot informatie nog steeds niet vanzelfsprekend is. Daar liggen nog steeds de uitdagingen in het werk dat we doen.

Wat vind jij leuke en minder leuke kanten aan het vak van informatieprofessional?
Wat ik leuk vind is dat je binnen je werk probeert te anticiperen op de verwachtingen van je doelgroep.  Het is interessant om je af te vragen waarom mensen bepaalde informatie nodig hebben en wat ze daar mee kunnen doen.  En als je de toegang tot informatie in een bredere context zet, welke nieuwe ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op het werk dat je doet?

Welke uitdagingen zie jij binnen het vakgebied?
De grootste uitdaging op dit moment  is om de toegang tot  kennis en informatie in deze tijd van veranderingen te garanderen.

Waarom ben je lid van de KNVI? 
Ik ben geattendeerd op  het bestaan van de vereniging en het tijdschrift tijdens de opleiding GO-C. Voor mij was het vanzelfsprekend om lid te worden van een vereniging voor Informatieprofessionals, zoals dat bij andere beroepen ook het geval is. Bovendien leek het me de beste manier om kennis te maken met dit beroep in Nederland dat voor mij toen, en soms nog steeds, een vreemd land is.

Van welke afdeling(en) ben je lid (en waarom?)
Ik ben geen lid van een specifieke afdeling omdat  ik verschillende banen en functies heb gehad binnen de bibliotheek-informatiesector. Daarom was het voor mij niet vanzelfsprekend om voor een specifiek afdeling te kiezen.

Wat kan nog beter binnen de KNVI?
De KNVI zou een rol kunnen spelen  in de vernieuwing van de bibliotheek-en informatiesctor. Dat kan bijvoorbeeld  door de samenwerking te bevorderen tussen verschillende  partners zowel binnen als buiten het veld. Juist omdat de toegang tot informatie complexer geworden is , zijn er nieuwe vormen van samenwerking nodig om  antwoord te geven op nieuwe vragen.  Daarnaast  zijn er meer investeringen  nodig in de  bibliotheek- en informatieopleidingen in Nederland.  Daar kan de KNVI eventueel met andere partners meer aandacht vragen op nationaal niveau. American Library Association is een goed voorbeeld van een vereniging die aandacht besteed aan alle relevante onderwerpen voor de bibliotheek-informatiesector.

Welk advies heb jij voor andere Informatieprofessionals?
Blijf leren en innoveren. Geloof in wat je doet en doe het  niet alleen.

Waarvoor kunnen mensen altijd bij jou terecht?
Voor een goed gesprek over een nieuw idee.

Wat had je ooit willen zijn, als je geen informatieprofessional was geworden?
Kunstenaar, schrijver, advocaat of huisarts. Kennis van zaken, maatschappelijke betrokkenheid en ruimte voor creativiteit zitten in al deze beroepen. Net als bij de informatieprofessionals.

Ik ben KNVI lid geworden omdat ik geloof in de kracht van de bibliotheekgemeenschap, wat ons verbindt,  en daar staat de KNVI voor … En nu jij