Peter Becker, Docent informatiemanagement, Haagse Hogeschool, 47 jaar

Hoe ben je in dit vak terecht gekomen?
Al jong was ik gefascineerd door de bibliotheek, ik kwam er graag om te lezen en te leren. Ik wilde echter ook iets met muziek doen. De toenmalige opleiding tot muziekbibliothecaris paste dan ook helemaal bij mij. Dat vak heb ik vervolgens ruim 10 jaar met veel plezier uitgeoefend totdat ik de overstap maakte naar het onderwijs voor informatieprofessionals, eerst bij GO opleidingen en later bij de opleiding IDM in Den Haag.

Wat vind jij leuke en minder leuke kanten aan het vak van informatieprofessional?
In mijn geval is het de combinatie van docent zijn en informatieprofessional. Het mooie aan het  vak Informatieprofessional is dat je moderne ICT middelen kunt inzetten om effectief in de informatiebehoeften van gebruikers te voorzien. Het afstemmen van techniek en gebruikers op de inhoud is een mooie uitdaging. Als docent is het geweldig om jongeren op te leiden en enthousiast te maken voor dit vak. Vooral het feit dat het vakgebied zoveel aspecten kent is voor veel studenten een eye-opener. 

Welke uitdagingen zie jij binnen het vakgebied?
Er wordt veel gediscussieerd over de positie van de informatieprofessional en de bedreigingen door andere vakgebieden. Ik zie echter vooral kansen. Onze opleiding wordt onderdeel van een brede ICT opleiding en daarbij zie je echt de meerwaarde van de informatieprofessional. ICT-ers bouwen systemen, wij zorgen dat er de juiste informatie in kan worden opgeslagen en teruggevonden. We kunnen die meerwaarde bieden. Niet alleen door onze skills actueel te houden, maar ook door onszelf te presenteren als deskundigen op dat gebied.

Waarom ben je lid van de KNVI?
Ik heb jarenlang meegelift op het lidmaatschap van de organisatie waar ik werkte. Totdat ik sterker wilde bijdragen aan een beroepsvereniging die het vak vertegenwoordigt in de buitenwereld en de kennisuitwisselingen tussen haar leden bevordert. Toen ben ik persoonlijk lid geworden.  Ik profiteer van de bijeenkomsten en het vakblad IP. Regelmatig gebruik ik artikelen uit de IP voor mijn lessen. Studenten worden door ons ook van harte gestimuleerd om lid te worden en de IP te lezen.

Van welke afdeling(en) ben je lid (en waarom?
Ik ben van geen afdeling lid omdat ik niet speciaal geïnteresseerd ben in één subdomein maar de volle breedte van het vakgebied wil bijhouden. Wel bezoek ik met enige regelmaat bijeenkomsten van afdelingen, zoals laatst de BMI bijeenkomst in Amsterdam die onder andere ging over Big Data.

Wat kan nog beter binnen de KNVI?
Niet alleen bibliothecarissen zijn informatieprofessional. Toch bestaat de achterban van de KNVI voor een groot deel nog uit bibliothecarissen of informatiespecialisten. Ik zie bij de KNVI een beweging om ook andere beroepsgroepen aan te spreken die zich bezig houden met informatievoorziening. Die ontwikkeling ondersteun ik van harte.

Welk advies heb jij voor andere Informatieprofessionals?
Een informatieprofessional is niet alleen iemand die goed informatie kan vinden, maar ook iemand die informatie vindbaar kan maken. Betrokkenheid bij intranet, big data, Sharepoint implementaties, kennismanagement,  repositories enzovoort: het hoort allemaal bij het vak zolang het gaat om content en toegankelijkheid. Verbreed je blik, school jezelf bij en profileer jezelf.

Waarvoor kunnen mensen altijd bij jou terecht?
Verzoek om een presentatie over het vak, onze nieuwe opleiding of open en online onderwijs.

Wat had je ooit willen zijn, als je geen informatieprofessional was geworden?
Zanger of dirigent. Helaas miste ik daar het talent en de stem voor.

Graag zin invullen: Ik ben KNVI lid omdat een vak dat zich sterk profileert niet zonder vakvereniging kan. En nu jij!