Jaarlijks afdelingsdiner tijdens de studiereis naatr Oxford, 15 maart 2012