Voorjaarsbijeenkomst KNVI/JI 14 juni 2017 Hoge Raad der Nederlanden

Woensdag 14 juni a.s. is er weer een bijeenkomst van de KNVI afdeling Juridische Informatie. Ditmaal zijn we te gast bij de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag. We beginnen de bijeenkomst met een presentatie van de bibliotheek door Theo van Bergen. In het tweede deel van de middag een lezing verzorgd door Boom uitgevers Den Haag en een rondleiding door de nieuwbouw van de Hoge Raad. Aansluitend vindt de borrel plaats bij de Hoge Raad zelf.

Aanmelden gaarne voor 9 juni bij de secretaris van de JI: Rens Steenhard (r.steenhard@ppl.nl).   

We hopen jullie te verwelkomen op 14 juni in Den Haag!

Woensdag 14 juni 2017

- 13.30 uur: Inloop

- 14.00 uur: Presentatie bibliotheek Hoge Raad (o.a.: de wetenschappelijke informatievoorziening, Kennisplein, Kennisplein app) door Theo van Bergen

- 15.00 uur: Pauze

- 15.30 uur: Samenwerking 2.0 lezing door Boom uitgevers Den Haag

- 16.00 uur: Rondleiding nieuwbouw Hoge Raad

- 16.45 uur: Borrel

 

 

De Hoge Raad der Nederlanden

 

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. Hij is dat ookvoor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Ook zorgt de Hoge Raad voor rechtseenheid. Zo vervult de Hoge Raad een belangrijke maatschappelijke taak. Om dat zo goed mogelijk te doen, stelt de Hoge Raad zich dienstbaar aan de samenleving op.  Aan de Hoge Raad is het parket verbonden. Het parket is onafhankelijk en geeft onder leiding van de procureur-generaal rechtsgeleerde adviezen aan de Hoge Raad.

 

Bezoekadres

Korte Voorhout 8
2511 EK 's-Gravenhage

Kort verslag najaarsbijeenkomst 2016 Eerste Kamer der Staten-Generaal en Annual Dinner

Kort verslag
Een uitgebreide presentatie over de Digitale Informatievoorziening in de Eerste Kamer der Staten-Generaal door Peter Kranendonk, communicatieadviseur digitale media. De digitale informatievoorziening in de Eerste Kamer (5 medewerkers) is geheel gericht op het Nederlandse wetgevings- en regelgevingsproces, alsmede ook op de inbreng van de Europese Unie. Dit is goed op de rails gezet. Beter dan in de Tweede Kamer blijkt, die een geheel eigen dienst heeft, en graag kijkt in de keuken van de Eerste, voor zover dit overigens mag.

Twee exposés door andere informatiespecialisten (o.a. Fieke Kal) met vooral de inhoudelijke (Nederlandse en Europese) aspecten. Samen met de 3 plaatsvervangende griffiers en acht stafmedewerkers vormen zij drie functiegroepen in vastgestelde samenstellingen, de zogenaamde commissiestaven. Zij bereiden al het inhoudelijke werk dat ambtelijk moet worden voorbereid voor diverse commissies. Verder leveren informatiespecialisten ondersteuning, die alles wat relevant is voor de betreffende commissie op de radar hebben qua informatievoorziening (dossiers!).

De drie lezingen werden gevolgd door een cultureel-politiek-historische getinte rondleiding door de vertrekken van de Eerste Kamer, met uiteraard als hoogtepunt de fraaie vergaderzaal met het bekende portret van Koning Willem II.

Annual Dinner
De bijeenkomst werd afgesloten met het Annual Dinner, bij LEEF Tapas, alwaar wij onder het genot van een hapje tapas en drankje konden netwerken. Wij kunnen terugkijken op een geslaagde najaarsbijeenkomst!