Verslag voorjaarsbijeenkomst afdeling Juridische Informatie

Verslag van de Algemene ledenvergadering en de lezing bij Dirkzwager op 18 april 2013

Aanwezig: Mark Jansen, Judith Bregonje-van Haren; Emmelien de Pater; Ingrid Duitemeijer; Annemarie Loman; Mevr. van de Konijnenburg; Marian Wijermars; Lineke van der Perk; Lien Goldbach; Vera Lettinga; Karin Peters; Manita Toetenel; Björn Ros; Clary Genuït; Rens Steenhard; Pascal Braak en Karien Smeding.

1. Algemene ledenvergadering JI

Plaatsvervangend voorzitter Clary Genuït opent de vergadering. Voorzitter Eveline van Haren-Tijmensen is tijdelijk afwezig maar het bestuur is verder voltallig sinds begin 2013.

In 2012 waren er succesvolle bijeenkomsten in Oxford en Amsterdam (Praktizijnsbibliotheek).

Penningmeester Björn Ros licht de stand van zaken t.a.v. de financiën toe en deelt de jaarrekening 2012 en de begroting voor 2013 uit.  Er is voldoende samenwerking met de NVB en de penningmeesters van andere afdelingen. Deze reserves kunnen in de komende jaren worden gebruikt voor afdelingsactiviteiten of voor een lustrumbijeenkomst.

Het bestuur wil het komende jaar onderzoeken wat de afdeling JI samen met haar leden nog meer kan doen naast en tijdens de bijeenkomsten. Belangrijkste vraag hierbij is wat de verwachtingen van de leden zijn.
Suggesties:
- afwisseling van de dag van de bijeenkomst. Veel activiteiten en cursussen worden op donderdag georganiseerd.
- volgens enkele leden is de ledenlijst JI nog steeds niet up-to-date. Karien Smeding, secretaris, laat weten dit ook geconstateerd te hebben en zal hierover contact opnemen met de NVB.
- er wordt gevraagd naar de doelstelling van de JI. Elkaar ontmoeten; inhoudelijke activiteiten; gemeenschappelijke zaken onderzoeken; kijkje in de keuken
- samenwerking en afstemming agenda met vergelijkbare clubs als PAUC en vergelijkbare organisaties
- suggesties voor onderwerpen: e-books en de daarbij behorende technologie, ontwikkelingen, uitgevers etc.
- er wordt gevraagd waar de JI-bijeenkomsten de laatste jaren zijn georganiseerd: Hoge Raad, Rechtbank Rotterdam, Kluwer, 2e Kamer.
- Rens Steenhard licht het idee toe om in het najaar de bijeenkomst te organiseren bij het Vredespaleis in Den Haag. Eind augustus starten de festiviteiten voor 100 jaar Vredespaleis. En behalve een bezoek aan de bibliotheek is het ook mogelijk het bezoekerscentrum te bezoeken.
- suggesties voor de website: overzicht van de leden, delen van scholingsaanbod, inventarisatie van gebruikersgroepen zoals voor Legal Intelligence en de Kluwer Navigator.
- een LinkedIn-groep starten om andere vormen van samenwerking te bevorderen.

2. Lezing Mark Jansen over kennismanagement en Dirkzwager advocaten en notarissen

Dirkzwager heeft momenteel drie panden. Twee in Arnhem en één in Nijmegen. Ze zijn de grootste buiten de Randstad met ongeveer 260 mensen personeel waarvan 115 juristen en 50 mensen voor ondersteunde diensten als ICT, P&O, Marketing en Kennismanagement (KM). Voor de afdeling KM is 5 fte beschikbaar wat redelijk uitzonderlijk is.

Hoofdtaken van KM zijn de bibliotheek, de juridische opleidingen (Academy met scholing voor inhoud en vaardigheden) en het kwaliteitsbeleid.

Wat maakt dit kantoor nu anders? Feit is dat ze heel goed hebben nagedacht over het profiel van het kantoor in deze regio en het onderscheidend vermogen. In het kader van de profilering heeft men eerst geïnventariseerd wat er al gebeurde op het gebied van kennisdeling. Veel onderdelen waren spontaan ontstaan maar er was toch sprake van samenhang tussen alle verschillende onderdelen. Deze onderdelen zijn gevisualiseerd in een metrokaart die wel ietwat verouderd is omdat er momenteel gewerkt wordt aan een nieuwe website. Volgens Mark betekent innovatie niet alleen iets doen met moderne middelen maar ook goed gebruik maken van de traditionele media.

De metrokaart van kennisdeling bij Dirkzwager bestaat uit:

A. de Academy

Dit opleidingsinstituut is een erkende opleiding met workshops, cursussen en maatwerk.

B. Lezingen en congressen

C. Hoogleraar- en docentschappen

Gastcolleges geven betekent het opfrissen en actualiseren van de eigen kennis.

D. Publicaties in tijdschriften

Niet alleen wetenschappelijk zoals noten schrijven in jurisprudentietijdschriften maar vooral ook in vakbladen voor de landbouw of van bijvoorbeeld ondernemers om een breder publiek te trekken.

E. Cultuursponsoring                

Dit levert veel naamsbekendheid en goodwill op die de juridische dienstverlening te goede komen.

F. Nieuwsbrief

Glossy magazine met een eigen redactie, getiteld Samenspraak, dat vier keer per jaar verschijnt voor 5000 relaties.

G. Kerstkaarten

Geen kaarten maar een boekje met het beste van alles dat juristen van Dirkzwager hebben geschreven op o.a. de blogs. Ook verschenen als E-book en heel vaak gedownload.

H. Specialistische kennispagina’s

www.partnerinkennis.nl

Juristen schrijven vanuit een juridisch perspectief over wat er gebeurt in de wereld. Op jaarbasis worden er meer dan 1000 artikelen geschreven. Een artikel wordt gevonden via zoekwoord in Google of via de basiswebsite. De kennis wordt ook gebruikt door journalisten en juristen worden dan weer gevraagd voor toelichting en andere zaken.

I. App.

Artikelen worden gebundeld voor de app. De app. wordt gebruikt door studenten en concurrentie.

J. Partnerships

Bijvoorbeeld met de zorgmarkt. Koppeling van de kennispagina van Dirkzwager met andere websites zorgt voor een interessante samenwerking.

Maar dit systeem van kennisdeling gaat op de schop. Het is veel zenden en je wilt niet ingehaald worden door de concurrentie. Half mei wordt er een nieuwe website en app. verwacht.

Kennisdelen is een onderdeel van de marketing geworden en Dirkzwager is een merk geworden. Bijzonder is ook de intensieve samenwerking tussen de juristen en de stafafdeling. De juristen beseffen nu dat kennisdelen kan leiden tot nieuwe commerciële kansen.

Dirkzwager heeft twee innovatieve prijzen gekregen en is daar trots op. Kennismedewerkers ondersteunen de secties ook bij deskresearch en organiseren literatuurlunches. Ze zijn business support professionals.

Na de lezing volgt een bezoek aan de bibliotheek van Dirkzwager die is opengesteld voor klanten en relaties. Zie http://dirkzwagerbibliotheek.nl/

We eindigen de middag in het Wijnhuis Robbers & van den Hoogen voor een rondleiding door de kelders en een proeverij.