Interessant artikel: Open Access in de juridische praktijk

Hierbij ontvangt u de link naar de vindplaats van het artikel “Open Access in de juridische praktijk” van de auteurs Paul Bartelings, Martijn van der Kaaij en Jeannette Soeters. Omdat het Open Access betreft, is het artikel zelf ook Open Access, dus vrij voor iedereen beschikbaar. .Op deze plek treft u naast het artikel tevens onze cv’s van de auteurs aan.
"Uitgangspunt in dit artikel is de informatiespecialist in de juridische sector, die we in verschillende situaties met Open Access aan het werk zien. Na een kort overzicht van definities kijken we naar de uitgangssituatie: wat biedt Open Access op dit moment aan de juridische sector? Aan de orde komen het effect van Open Access op de klassieke taken van de informatiespecialist, de vereiste nieuwe inspanningen en het belang van het meten. Tot slot wordt aandacht besteed aan nieuwe kansen die Open Access de gehele (juridische) beroepsgroep biedt. In het artikel worden tal van voorbeelden uit de praktijk over het gebruik van Open Access verwerkt en in kaders nadere uitleg over begrippen en trends gegeven."

De link is: http://heronim.co.uk/r/oa/131201/
 
Vragen en inhoudelijke reacties op het artikel kunnen naar openaccess@heronim.eu worden gestuurd. Uw reacties zullen de auteurs  eventueel in de repository plaatsen.