Jaarverslag JI 2013

Jaarverslag 2013, KNVI afdeling Juridische Informatie

Bestuur

In 2013 is het bestuur niet in samenstelling gewijzigd. De leden zijn:

Eveline van Haren-Tijmensen (voorzitter), Björn Ros (penningmeester), Karien Smeding secretaris), Clary Genuït (webmaster), Rens Steenhard, Pascal Braak.

Clary Genuït  heeft een deel van 2013 de voorzitterstaken van Eveline van Haren-Tijmensen waargenomen.

Leden

De afdeling JI van het KNVI telt (dd. 31 mei 2013) 149 leden.

Bijeenkomsten

1.       Voorjaarsbijeenkomst (18 april 2013)

De voorjaarsbijeenkomst vond dit jaar plaats bij Dirkzwager advocaten & notarissen te Arnhem.

De bijeenkomst startte met de algemene ledenvergadering, onderwerpen waren: de financiën van de JI (toegelicht door de penningmeester), de verwachtingen van de leden m.b.t. de activiteiten van de JI.

Vastgesteld werd dat de doelstelling van de JI - elkaar ontmoeten; inhoudelijke activiteiten; gemeenschappelijke zaken onderzoeken; kijkje in de keuken – door de leden bevestigd werd.

N.a.v. de ledenvergadering is een Linkedin pagina – met inmiddels 32 leden - opgericht om een discussie/nieuws platform te faciliteren. De bijeenkomst werd vervolgd door een lezing van Mark Janssen (kennismanager Dirkzwager) over kennismanagement en Dirkzwager advocaten en notarissen als bedrijf. Daarna volgde een bezoek aan de (nieuwe) bibliotheek van Dirkzwager die is opengesteld voor klanten en relaties.

De dag werd afgesloten bij het nabije Wijnhuis Robbers & van den Hoogen voor een rondleiding door de kelders en een proeverij.

2.       Najaarsbijeenkomst (26 november 2013)

De najaarsbijeenkomst vond dit jaar plaats bij het Vredespaleis in Den Haag dat dit jaar haar 100-jarige bestaan vierde. Het was een van de best bezochte bijeenkomsten van de afgelopen jaren; het bestuur hoopt dat deze trend zich doorzet en draagt daar aan bij door passende locaties en sprekers te kiezen voor de bijeenkomsten.

Na een audiotour in het bezoekerscentrum werden we rondgeleid door het hoofdgebouw en rechtszalen van het Vredespaleis. De rondleiding werd gevolgd een aantal lezingen: 100 jaar Vredespaleis (Rens Steenhard) en over de online catalogus (Aad Janson) en catalogiseren (Elvira Cameron) bij de bibliotheek van het Vredespaleis. Na een indrukwekkende rondleiding door het Academie/Bibliotheekgebouw (Ingrid Kost en Candice Alihusain) werd de dag afgesloten met een borrel.

Bestuurszaken

Binnen het bestuur is besloten dat secretaris (Karien Smeding) van de JI alle stukken ontvangt m.b.t. de gang van zaken in de KNVI en belangrijke punten ter bespreking zal voorleggen met de overige bestuursleden.

De avond voorafgaand aan het KNVI jaarcongres  zijn de bestuursleden Eveline van Haren-Tijmensen, Björn Ros en Clary Genuït op uitnodiging van het KNVI bestuur naar Nieuwegein getogen om met andere bestuursleden van de KNVI in een van gedachten wisselen over de toekomst van de vereniging.

Vooruitblik 2014
In het voorjaar van 2014 wil het bestuur een activiteit organiseren bij Boom of De Rechtspraak. Er zijn al contacten gelegd. In het najaar van 2014 wil het bestuur een meerdaagse activiteit organiseren, wellicht in het buitenland (België, Duitsland). Wel is het de bedoeling dat dit najaarsuitje wat laagdrempeliger wordt dan het bezoek aan Oxford van 2012. Er wordt gedacht aan een interessante stad met juridische activiteiten een één overnachting en een diner; het plan behoeft nog verdere uitwerking door het bestuur.