Kort verslag najaarsbijeenkomst 2016 Eerste Kamer der Staten-Generaal en Annual Dinner

Kort verslag
Een uitgebreide presentatie over de Digitale Informatievoorziening in de Eerste Kamer der Staten-Generaal door Peter Kranendonk, communicatieadviseur digitale media. De digitale informatievoorziening in de Eerste Kamer (5 medewerkers) is geheel gericht op het Nederlandse wetgevings- en regelgevingsproces, alsmede ook op de inbreng van de Europese Unie. Dit is goed op de rails gezet. Beter dan in de Tweede Kamer blijkt, die een geheel eigen dienst heeft, en graag kijkt in de keuken van de Eerste, voor zover dit overigens mag.

Twee exposés door andere informatiespecialisten (o.a. Fieke Kal) met vooral de inhoudelijke (Nederlandse en Europese) aspecten. Samen met de 3 plaatsvervangende griffiers en acht stafmedewerkers vormen zij drie functiegroepen in vastgestelde samenstellingen, de zogenaamde commissiestaven. Zij bereiden al het inhoudelijke werk dat ambtelijk moet worden voorbereid voor diverse commissies. Verder leveren informatiespecialisten ondersteuning, die alles wat relevant is voor de betreffende commissie op de radar hebben qua informatievoorziening (dossiers!).

De drie lezingen werden gevolgd door een cultureel-politiek-historische getinte rondleiding door de vertrekken van de Eerste Kamer, met uiteraard als hoogtepunt de fraaie vergaderzaal met het bekende portret van Koning Willem II.

Annual Dinner
De bijeenkomst werd afgesloten met het Annual Dinner, bij LEEF Tapas, alwaar wij onder het genot van een hapje tapas en drankje konden netwerken. Wij kunnen terugkijken op een geslaagde najaarsbijeenkomst!