Voorjaarsbijeenkomst KNVI/JI 14 juni 2017 Hoge Raad der Nederlanden

Woensdag 14 juni a.s. is er weer een bijeenkomst van de KNVI afdeling Juridische Informatie. Ditmaal zijn we te gast bij de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag. We beginnen de bijeenkomst met een presentatie van de bibliotheek door Theo van Bergen. In het tweede deel van de middag een lezing verzorgd door Boom uitgevers Den Haag en een rondleiding door de nieuwbouw van de Hoge Raad. Aansluitend vindt de borrel plaats bij de Hoge Raad zelf.

Aanmelden gaarne voor 9 juni bij de secretaris van de JI: Rens Steenhard (r.steenhard@ppl.nl).   

We hopen jullie te verwelkomen op 14 juni in Den Haag!

Woensdag 14 juni 2017

- 13.30 uur: Inloop

- 14.00 uur: Presentatie bibliotheek Hoge Raad (o.a.: de wetenschappelijke informatievoorziening, Kennisplein, Kennisplein app) door Theo van Bergen

- 15.00 uur: Pauze

- 15.30 uur: Samenwerking 2.0 lezing door Boom uitgevers Den Haag

- 16.00 uur: Rondleiding nieuwbouw Hoge Raad

- 16.45 uur: Borrel

 

 

De Hoge Raad der Nederlanden

 

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. Hij is dat ookvoor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Ook zorgt de Hoge Raad voor rechtseenheid. Zo vervult de Hoge Raad een belangrijke maatschappelijke taak. Om dat zo goed mogelijk te doen, stelt de Hoge Raad zich dienstbaar aan de samenleving op.  Aan de Hoge Raad is het parket verbonden. Het parket is onafhankelijk en geeft onder leiding van de procureur-generaal rechtsgeleerde adviezen aan de Hoge Raad.

 

Bezoekadres

Korte Voorhout 8
2511 EK 's-Gravenhage