Kort verslag najaarsbijeenkomst 2016 Eerste Kamer der Staten-Generaal en Annual Dinner

Kort verslag
Een uitgebreide presentatie over de Digitale Informatievoorziening in de Eerste Kamer der Staten-Generaal door Peter Kranendonk, communicatieadviseur digitale media. De digitale informatievoorziening in de Eerste Kamer (5 medewerkers) is geheel gericht op het Nederlandse wetgevings- en regelgevingsproces, alsmede ook op de inbreng van de Europese Unie. Dit is goed op de rails gezet. Beter dan in de Tweede Kamer blijkt, die een geheel eigen dienst heeft, en graag kijkt in de keuken van de Eerste, voor zover dit overigens mag.

Twee exposés door andere informatiespecialisten (o.a. Fieke Kal) met vooral de inhoudelijke (Nederlandse en Europese) aspecten. Samen met de 3 plaatsvervangende griffiers en acht stafmedewerkers vormen zij drie functiegroepen in vastgestelde samenstellingen, de zogenaamde commissiestaven. Zij bereiden al het inhoudelijke werk dat ambtelijk moet worden voorbereid voor diverse commissies. Verder leveren informatiespecialisten ondersteuning, die alles wat relevant is voor de betreffende commissie op de radar hebben qua informatievoorziening (dossiers!).

De drie lezingen werden gevolgd door een cultureel-politiek-historische getinte rondleiding door de vertrekken van de Eerste Kamer, met uiteraard als hoogtepunt de fraaie vergaderzaal met het bekende portret van Koning Willem II.

Annual Dinner
De bijeenkomst werd afgesloten met het Annual Dinner, bij LEEF Tapas, alwaar wij onder het genot van een hapje tapas en drankje konden netwerken. Wij kunnen terugkijken op een geslaagde najaarsbijeenkomst!

 

Bezoek Eerste Kamer - 8 december, aansluitend borrel en Tapas-diner

Na als JI al een aantal maal de Tweede Kamer bezocht te hebben, zijn we op 8 december te gast bij de Eerste Kamer.
We kunnen vanaf 14.00 uur terecht.

NB: Legitimatie verplicht!

Op het programma staan::

  • Bezoek Eerste Kamer der Staten Generaal
  • Introductie over het werk van de Eerste Kamer door de vice griffier
  • Informatievoorziening in de Eerste kamer door de informatiespecialist
  • Bezoek Bibliotheek
  •  
  • Aansluitend borrel en Tapas-diner bij LEEF Tapas, Lange Houtstraat 25, 2511 CV Den Haag

Graag aanmelden voor 1 december bij de secretaris van de JI: Pascal Braak (p.braak@uva.nl). 
Maximaal 30 deelnemers

JI bezoekt de KB op 7 juni

Dinsdag 7 juni is er weer een bijeenkomst van de KNVI-JI. Ditmaal zijn we te gast bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag. We beginnen de bijeenkomst met een rondleiding langs de leeszalen, de microfilmruimte, de leeszaal Bijzondere Collecties, de magazijnen en de Expositie Topstukken. Het tweede deel van de middag gaan sprekers inhoudelijk in op digitalisering, juridische content en auteursrechtkwesties bij de KB. De middag wordt afgesloten met een borrel bij De Nieuwe Juridische Boekhandel.

Graag aanmelden voor 1 juni bij de secretaris van de JI: Pascal Braak (p.braak@uva.nl). 

Het programma:
13.00 – 13.30          Ontvangst
13.30 – 14.45          Rondleiding door magazijnen en expositie topstukken o.l.v. Eric Geleijns (Informatie-/collectiespecialist Bijzondere Collecties)
14.45 – 15.00          Lucinda Jones (Hoofd collecties)
15.00 – 15.15          Pauze
15-15 – 15.45          Sophie Ham (Projectleider opbouw Digitale Bibliotheek)
15.45 - 16.15           Karin Lodder (Hoofd digitalisering)
16.15/30 - …           Borrel bij De Nieuwe Juridische Boekhandel

Routebeschrijving: https://www.kb.nl/bezoek/adres-en-route.