Kenniswerker: Radicale keuzes

Tijdens de KNVI conferentie op 14 november 2013 in Nieuwegein werd deze prikkelende stelling becommentarieerd door in de eerste plaatsRichard Wallis; Technology Evangelist bij OCLC. Dit was de tweede keer dat ik een ‘evangelist’ hoorde spreken; de eerste keer was dat Simone Brunozzi van Amazon bij de TU Delft Library. Dat riep en roept bij mij de vraag op ‘evangelist van welk evangelie en voor wie?’

Read More

Raymond Snijders: Over het winnen van de Victorine van Schaickprijs 2013 en hoe bloggen innoveren kan zijn

Of ik haar voor 10 uur wilde bellen, vroeg ze op Twitter middels een DM. Dat lukte die dinsdag halverwege oktober niet en ik twitterde terug of het de dag daarna ook nog kon. Geen idee wat ze van me wilde en waarom ik per se moest bellen maar goed, je kunt nu eenmaal niet alles via Twitter doen ook al zou je kunnen denken dat ik precies dat probeer.

Read More

Jan Klerk: Grand Finale 3: Annushka Graver #KNVI2013

Annushka Graver, informatieprofessional bij de bibliotheek van de Hogeschool van Breda. heeft het over de positie van de mediatheek, dicht op het college van bestuur, binnen de hogeschool. De mediatheek dient een trekkersrol te vervullen op het gebied van een aantal strategische activiteiten van de hogeschool en slaagt daar goed is waardoor de mediatheek het enorm druk heeft. Niet alles gaat even goed. 

Read More

Bezocht: KNVI jaarcongres @ NBC congrescentrum Nieuwegein / 14-11-2013

Blog van Daniëlle Quadakkers:

Het is alweer een paar dagen geleden maar ik wil toch nog graag een stukje posten over het jaarlijkse biebfeestje aka het jaarcongres van de KNVI (voorheen NVB). Ik was dit jaar samen met Jeroen de Boer betrokken bij de organisatie van een track en dat hield in dat ik op de dag van het congres geen andere tracks kon bezoeken. Toch een iets andere insteek dan voorgaande jaren omdat ik normaal altijd tracks bezoek die verband hebben met mijn werk. Ik zou dan, eerlijk is eerlijk, onze track hoogstwaarschijnlijk niet gekozen hebben al had deze natuurlijk wel een prikkelende (deels door mij bedachte  ) titel ‘De Vrije Informatieprofessional, Keep Calm and Share Information‘. Zowel in de ochtend als de middag was de opzet hetzelfde, een presentatie gevolgd door een paneldiscussie (met Sebastiaan Ter BurgHay Kranenen in de middag ook nog met Stuart Hamilton) inclusief publieksparticipatie die vakkundig geleid werd door Marina Noordegraaf en Frank Huysmans.

Lees verder