Jan Klerk: Grand Finale 2: Hans van Harteveld en Jeroen van den Hoven #KNVI2013

De directeur Hans van Harteveld van de opgeheven bibliotheek van het Koninklijke Instituut voor de Tropen. Hij vertelt een tegelijk hilarisch en buitengewoon treurig verhaal over de onafwendbare afbraak van de bibliotheek. De moraal van het verhaal is: zorg dat je niet langer van subsidie afhankelijk bent.

Vervolgens Jeroen van den Hoven van de Delftse TU. Hij spreekt over Big Data versus ethiek voor informatieprofessionals. 90% van het totale hoeveelheid data komt uit de laatste 2 jaar. Quantum computers zijn nodig voor deze hoeveelheid data. Met quantum computers kun je heel veel dingen doen en kun je hele compexe problemen te lijf. Van analyse tot voorspelling. Een aantal voorbeelden zoals de invloed van sociale media. Of bijv. de conclusie dat het met bedrijven een stuk beter gaat als er meer gecommuniceerd wordt. Lijkt voor de hand liggend maar het is nu bewezen aan de hand van enorme hoeveelheid data. Over Quantified Self. Over the Internet of Everything. Totale verknoping en verbondenheid van mens en machine. Waar gaan we heen? Wat voor informatiesamenleving willen we eigenlijk hebben? Over het (kwaliteits) verschil tussen de grote denkers van vroeger (Marx, Kant, Rousseau, Macchiavelli) en de grote invloedhebbers van nu (Zuckerberg, Page, Bezos etc.). Door de toegenomen complexiteit als gevolg van Big Data is een enorme chaos ontstaan in de informatievoorziening. In onze huidige zoektechnologie zitten vooroordelen ingebakken. Veel algoritmes bevatten fouten. Er is een 'filter bubble' ontstaan. Hoe werkt 'the Wisdom of the Crowd' Je moet weten hoe het in elkaar zit om het te kunnen begrijpen. Informatieprofessionals kunnen hier hun rol in pakken. Vanwege de hoeveelheid data zijn er ook veel modellen voor analyse en voorspelling. Je moet dus altijd uitgaan van meerdere modellen. Er is behoefte aan betrouwbare informatie en gidsfunctie. Over de strategische waarde van informatie. Meer weten of eerder weten. Er is een ware technologische wapenwedloop onder bedrijven gaande om hierin elkaar te beconcurreren. Over KUDUnomics: technologie maakt het mogelijk om dingen af te schermen waardoor strategische voordelen kunnen worden gehaald. Informatieprofessionals zouden hierin een rol als bewaker van de transparantie te spelen. Persoonsgegevens zijn de nieuwe olie. Informatieprofessionals kunnen een rol spelen bij het helpen van bescherming van persoonsgegevens en het creëren van een veilige setting voor gebruikers van informatiesystemen. Burgers willen toegang tot informatie en niet worden gebombardeerd met informatie Bibliotheekgebouwen zou je moeten vormgeven als een Refugium Libertatis, een ruimte waarin de vrije informatie wordt beschermd en toegankelijk gemaakt. De nieuwe bibliotheekgebouwen van Birmingham etc. zijn als zodanig vormgegeven. Nieuwe instituten, nieuwe rollen voor de informatieprofessionals met morele kennisdoelstellingen.

Bron: http://www.janklerk.info