Jan Klerk: Grand Finale 3: Annushka Graver #KNVI2013

Annushka Graver, informatieprofessional bij de bibliotheek van de Hogeschool van Breda. heeft het over de positie van de mediatheek, dicht op het college van bestuur, binnen de hogeschool. De mediatheek dient een trekkersrol te vervullen op het gebied van een aantal strategische activiteiten van de hogeschool en slaagt daar goed is waardoor de mediatheek het enorm druk heeft. Niet alles gaat even goed. Regelmatig wordt de mediatheek knullig overgeslagen. Nu is het zaak om de status en rol van de mediatheek te behouden. Belangrijk om een voorsprong te houden en nieuwe vormen van samenwerking te bedenken. In de nieuwe visie op de mediatheek binnen een geplande nieuwe behuizing wil Annushka van de mediatheek een kennisparadijs maken.

Martij Hartman-Maatman, kandidaat voorzitter van de KNVI, praat over het waarom van een informatieprofessional en het waarom en belang van de KNVI. Over de wedergeboorte van de informatieprofessional en over dat de toekomst aan de informatieprofessional is. Fijn dat de beoogd voorzitter er zo positief in staat.

Vervolgens Michiel Wesseling, de huidige voorzitter van de KNVI die tevreden terugblikt op deze dag. Hij is blij en trots dat het congres eindelijk weer eens is georganiseerd door de leden van de KNVI zelf. Hij bedankt de betrokken vrijwilligers en zet nog even de winnaars van de KNVI Infobattle en de Victorine van Schaickprijs in het zonnetje. Michiel ziet de toekomst ondanks alle crisismeldingen toch zonnig in. Maar daar is wel heel veel lobbywerk voor nodig.

Tot slot nog een poëtische afsluiting van Dominique Engers. Dominique doet dat muzikaal, grappig en onnablogbaar. Dus iedereen weer tot zien. We begeven ons zo naar de besloten borrel van de OB branche in de beste bibliotheek van Nieuwegein. Na zo'n dagje vrije uitwisseling trekken we immers graag de schuttingen weer op.

Bron: http://www.janklerk.info