Jan Klerk: Grand Finale: Marietje Schaake #KNVI2013

Na Jaap Peters was ik vooral bezig met praten op de beursvloer en toe was het zomaar half vier geworden. Inmiddels ben ik in de Grand Finale terecht geworden. Een plenair gedeelte in een enorme zaal met een groot aantal sprekers op een rij die ieder 20 minuten tijd krijgen.
We beginnen met europarlementariër Marietje Schaake van D66. Marietje spreekt over over het verouderde wettelijke kader versus snelle digitale ontwikkelingen. Internet staat of valt met het kopiëren en delen van media en data. Er zijn nieuwe modellen nodig want het wettelijk kader staat in de weg. Vanwege de geplande invoering van nieuwe controlerende wetgeving (ACTA) ontstond er groot publiek protest. Dat heeft echter de Europese Commissie angstig gemaakt om met nieuwe wetgeving te komen. Zo wordt de introductie van nieuwe zoektechnieken in teksten tegengehouden door verouderd auteursrecht (dat vooral gebaseerd is op het belang van de uitgever) en de handhavingssystemen. Er ontstaan daardoor ongewenste B2B machtsconcentraties. Er moet nieuwe relevante Europese wetgeving komen. Veel werken zijn überhaupt niet toegankelijk omdat de huidige wetgeving toegankelijkheid verbiedt. Er zijn veel uitdagingen voor de informatieprofessional. Bijv. het begrip 'netneutraliteit'. Providers mogen geen onderscheid maken tussen datastromen, de basis voor het vrije verkeer van informatie op internet. Nederland is een van de weinige landen waar netneutraliteit is geregeld. Nieuwe wetgeving moet machtsconcentraties voorkomen zodat ook publieke instellingen zoals bibliotheken toegang tot alle informatie blijven behouden. Overheden moeten hun verantwoordelijkheid hierin nemen. Op dit moment zijn overheden zich onvoldoende bewust van de waarde van open data en nieuwe technologieën. Er zijn enorm veel kansen voor waardevolle publieksparticipatie. Het gaat om het verdedigen van een open en weerbare samenleving waar democratische principes centraal staan. Door toegenomen cybercrime komt de vrijheid van informatieverkeer in gevaar in naam van de bescherming van dezelfde vrijheid. Er is een heldere visie op vrijheid en de bescherming van vrijheid nodig. Vanwege het gebrek aan zo'n visie kon bijv. het NSA-schandaal ontstaan. Als we de wet- en regelgeving veranderen op een moderne manier ontstaat een enorm economisch potentieel van ongeveer acht miljard Euro.
Bron: 
http://www.janklerk.info