Kenniswerker: Radicale keuzes

Radicale keuzes: het einde van de catalogus als zoeksysteem. 

Tijdens de KNVI conferentie op 14 november 2013 in Nieuwegein werd deze prikkelende stelling becommentarieerd door in de eerste plaatsRichard Wallis; Technology Evangelist bij OCLC. Dit was de tweede keer dat ik een ‘evangelist’ hoorde spreken; de eerste keer was dat Simone Brunozzi van Amazon bij de TU Delft Library. Dat riep en roept bij mij de vraag op ‘evangelist van welk evangelie en voor wie?’

De overeenkomst tussen beide heren van Amazon en OCLC ligt in elk geval in de passie voor hun onderwerp en het vermogen om heel ingewikkelde zaken op een eenvoudige manier over te brengen.

Lees verder