Bruikbare brochures op www.kunstvanlezen.nl

Neem eens een kijkje op de website van Kunst van Lezen, een gezamenlijke website van de openbare bibliotheken en Stichting Lezen: www.kunstvanlezen.nl

Hier vind je een aantal brochures over de effecten van lezen. Onder andere de brochure ‘Meer lezen beter in taal’ van Kees Broekhof (Sardes). Deze brochure geeft je als mediathecaris extra ‘munitie’ om het belang van de mediatheek en lezen extra onder de aandacht van je directie te brengen. Zo staat er onder andere in dat meer lezen en een doorlopende leeslijn van basisschool en voortgezet onderwijs een bewezen positief effect heeft op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. In deze brochure vind je argumenten om kinderen meer plezier in lezen te laten beleven met als bijkomend effect dat hun taalontwikkeling wordt gestimuleerd en ze betere lezers worden.

Voor de brochure ‘Meer lezen, beter in taal’: http://www.siob.nl/upload/documenten/meer-lezen-beter-in-taal.pdf