Gratis masterclasses van de Open Universiteit

Voor docenten, maar ook voor bibliothecarissen, zijn de online Masterclasses interessant.

De Masterclasses bestaan uit drie onderdelen: Een voorbereidingsdeel, waarin men o.a. bronmaterialen leest en vragen formuleert, een online bijeenkomst van een uur achter de PC en verdiepingsopdrachten voor kennisabonnees en studenten. Meer informatie op http://portal.ou.nl/web/leren/masterclasses