NVB-leden voordeel op cursusaanbod Ingressus

Als vervolg op de kortingsactie voor individuele NVB-leden die tijdens het NVB jaarcongres op 17 november jl. is bekendgemaakt, hebben NVB en Ingressus op 14 december jl. de afspraken hierover in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.

Behalve de afgesproken korting op de Ingressus- cursussen is de actie ook van toepassing op voor NVB-leden relevante workshops en seminars die Ingressus organiseert. Daarnaast hebben de organisaties afgesproken hun klanten en leden te attenderen op elkaars activiteiten. Dit gebeurt onder andere door verwijzing naar beide websites én de uitwisseling van foldermateriaal. 


Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Saskia Leferink, commercieel directeur Ingressus
T 010-2060260 / sleferink[at]ingressus.nl of

Michel Wesseling, voorzitter NVB
T 06-53362067 / m.g.wesseling[at]gmail.com.