23 Onderwijsdingen regio Noord

Regio Noord volgde de cursus 23 onderwijsdingen en doet daar verslag van. In de bijlage is te lezen hoe 15 leden onder begeleiding van twee coaches van Biblionet Groningen een pilot cursus heeft gevolgd.

In dit verslag wordt beschreven hoe de begeleiding door Biblionet Groningen verliep en wat de deelnemers ervan opgestoken hebben. De regio heeft een financiële bijdrage in het kader van het stimuleringsfonds deskundigheidsbevordering ontvangen. Zie de bijlage voor het verslag van de deelnemers.