Nieuws in de klas

Sinds woensdag 18 mei gaat Krant in de Klas verder als Nieuws in de klas, het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia. Binnengekomen bericht van de Nieuws in de klas, het educatieplatform van NBP Nieuwsmedia.

Onze nieuwe naam brengt tot uitdrukking dat in ons educatieve aanbod niet de drager (gedrukte krant, computer, tablet, smartphone) centraal staat, maar de inhoud. De diensten van Nieuws in de klas zijn gericht op de journalistieke content van nieuwsmedia, ongeacht op welk technologisch platform die verschijnt.

Daarom is ook de Krantenservice, bekend sinds 1976, omgevormd tot de Nieuwsservice. Docenten kunnen nog steeds bij Nieuws in de klas terecht voor de (papieren) Bezorgservice voor docenten en leerlingen. Maar daarnaast kunnen zij via Nieuws in de klas ook gebruik maken van de digitale nieuwsvoorziening door nieuwsbedrijven.

Voor meer informatie over de naamswijziging, zie het nieuwsbericht.

Verwijst u momenteel naar Krant in de Klas?
Mogelijk verwijst u op uw website of via andere uitingen naar Krant in de Klas. In dat geval wil ik u verzoeken om deze vermelding aan te passen. U kunt voortaan verwijzen naar www.nieuwsindeklas.nl. We sturen u desgewenst graag nog een korte omschrijving en een logo na.

Uiteraard stel ik het ook op prijs als u onze contactgegevens in uw administratie aanpast. Michelle Knijff, communicatiemedewerker.