NVB nu Koninklijk!

De commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, de heer R.C. Robbertsen, heeft op donderdag 15 november tijdens ons jubileumcongres het predikaat Koninklijk uitgereikt aan de NVB. De uitreiking vondplaats in het Beatrixtheater in Utrecht waar wij ons honderdjarig jubileum vierden.

De NVB begon in 1912 als de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen en Bibliotheek-ambtenaren. Haar voornaamste doel: "het bibliotheekwezen te bevorderen en de belangen van de daaraan verbonden ambtenaren voor te staan." Tijden veranderden en de NVB voerde een aantal naamswijzigingen door. In 1928 verdween de Bibliotheek-ambtenaar uit de naam en in 1976 werden Documentalist en Literatuuronderzoeker er juist aan toegevoegd.

In 1999 besloot de NVB haar naam te veranderen in de huidige vorm. Omdat kennis en informatie gaandeweg niet meer alleen via bibliotheken te verkrijgen was, verbreedde de NVB namelijk haar doelgroep. Ze is nu een vereniging voor iedereen die werkt of belangstelling heeft op het gebied van informatiebeheer en -bemiddeling. Leden zijn nog steeds bibliothecarissen, maar ook documentalisten, literatuuronderzoekers, mediathecarissen, archivarissen en communicatiemedewerkers, tegenwoordig veelal aangeduid met de termen informatiespecialisten, informatieprofessionals of kennismanagers.

Het recht om het predikaat Koninklijk te voeren wordt toegekend door Hare Majesteit de Koningin en is voorbehouden aan verenigingen en ondernemingen die ten minste 100 jaar bestaan, van landelijke betekenis zijn en een vooraanstaande plaats innemen in hun vakgebied. Commissaris Robbertsen reikte het predikaat op donderdag 15 november aan de heer Wesseling, voorzitter van de NVB.

Bekijk de korte video impressie (met dank aan Essentials) van de jubileumviering.

Er wordt volop getwitterd en onze professionele vakpers schrijft er ook volop over:

BibliotheekbladDigitale Bibliotheek en natuurlijk InformatieProfessional

 

Er is getweet over het predikaat Koninklijk voor NVB, samengevat op topsy.com