Koppeling NVB lidmaatschap met IP abonnement

Soms verloopt communicatie niet zoals deze is bedoeld en veroorzaakt een email onnodige commotie. Dat is het geval met de door het NVB bestuur aangekondigde koppeling tussen het NVB lidmaatschap en het abonnement op IP.
Dat was niet handig en -- zoals gesteld door Erik Bouwer --  zelfs incorrect.
Het NVB bestuur biedt de betrokken leden omtrent deze communicatie zijn excuses aan.
Het bestuur heeft gemeend, gehoord de ALV van juni van dit jaar, de kwaliteit van het aanbod van de beroepsvereniging aanzienlijk te verbeteren door een fysieke uiting in de vorm van een vakblad van hoge kwaliteit tegen een aanzienlijk gereduceerd tarief aan de leden aan te bieden. Een los abonnement op IP kost jaarlijks 90 euro (http://www.informatieprofessional.nl/abonneren.html ) terwijl NVB leden slechts 40 euro bovenop het lidmaatschap van 55 euro betalen. Wij hebben tevens gemeend dit jaar niet het tarief van het basislidmaatschap te verhogen.
Uiteraard willen we de bestaande leden niet verplichten het huidige lidmaatschap zonder abonnement op IP om te zetten in een gekoppeld lidmaatschap. Deze keuze is geheel aan ieder afzonderlijk lid. Het bestuur informeert de leden overeenkomstig.