Gemma Wiegant nieuw bestuurslid

Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat vanuit de OB sector het bestuur vanaf nu is versterkt met Gemma Wiegant. Zij stelt zich graag even voor.

gemma.jpg

Graag stel ik mijzelf even voor aan jullie. Ik ben werkzaam als bestuurder/ algemeen directeur van de bibliotheek Nieuwegein “De tweede verdieping”, werk dat ik met heel veel plezier doe. Ik ben een telg uit een echte “boekenfamilie” voornamelijk boekhandelaren en al jong had ik mijn hart verpand aan boeken. Begin jaren tachtig kwam ik van de FMA (BOB) af en kon direct aan de slag in een kleine dorpsbibliotheek als, wat we toen nog aanduidde, filiaalhoofd. Daar heb ik veel geleerd, bovenal dat bibliotheekwerk mensenwerk is. Via opleidingen op het gebied van hoger - en financieel management heb ik verschillende functieniveaus in het openbaar bibliotheekwerk doorlopen. In 2007 heb ik mijn Master of Public Management behaald aan de Universiteit van Twente, een inspirerende studie, die de basis vormde voor mijn huidige bestuursfunctie.

Mijn motivatie om een bijdrage te leveren aan het bestuur van de beroepsvereniging voor

informatieprofessionals komt voort uit het feit dat ik met lede ogen heb aangezien hoe het

vakmanschap uit de openbare bibliotheeksector verdwijnt, De specifieke opleiding verdween.

Inmiddels is het werkveld van de openbare bibliotheek en de informatiewetenschappen ongekend

veranderd hetgeen, mijn inziens een nieuwe oriëntatie op het beroepsveld vraagt. Hierbij is het mijn

oprechte overtuiging dat we dit sectoroverstijgend moeten doen, onze krachten en kennis moeten

bundelen en leren van elkaar. Hierdoor kan de informatieprofessional van nu zich met verrijkte

kennis beter profileren in zijn organisatie. Het lijkt mij uitdagend en leuk om, als bestuurslid van de

NVB, een bijdrage te leveren aan deze verrijking en profilering van het vak en haar beoefenaars.

Voor wie meer wil weten over de bibliotheek waar ik werk kan kijken

op onze website

.