Na 25 jaar geen Online InformatieKonferentie Nederland meer!

Sinds 1986 werd in Nederland de Online Informatie Conferentie georganiseerd, een tweedaagse conferentie voor managers en professionals in het kennis- & informatiedomein. Beurs en conferentie trokken tweejaarlijks ruim 1200 deelnemers.

De tijdgeest maakt deze conferentie na ruim vijfentwintig jaar overbodig in het vakgebied. De organiserende Stichting OIKN zal daarom worden opgeheven.

De laatste conferentie werd in 2008 georganiseerd, de resultaten en opkomst daarvan vielen tegen. Desondanks was dat voor de organisatoren geen reden om er (toen al) mee te stoppen. In het voorjaar van 2009 is met oude en nieuwe partners overlegd over de opzet van een OCN 2010. De sombere economische vooruitzichten voor 2010 hebben er toe geleid dat daar vanaf gezien is en de situatie in 2011 opnieuw te bezien.

Het zou te ver gaan om te stellen dat er geen plek meer is voor (meerdaagse) conferenties in dit vakgebied. Maar grote, algemene conferenties hebben het steeds moeilijker gekregen, zie bijvoorbeeld de Londense Online Conference en de Amerikaanse ALA Annual conference waar het aantal deelnemers de afgelopen jaren is teruggelopen. Maar er zal altijd plek blijven voor compacte, inhoudelijke en gericht op specifieke doelgroepen conferenties. Het aantal van deze kleine bijeenkomsten is nu al groot en er is voor elk wat wils op dit  vakgebied. Daarmee heeft de betekenis van de OIKN in haar oorspronkelijke doelstelling nu geen extra aantrekkingskracht meer en is er geen reden meer hiermee door te gaan. 

Dit levert nu het besluit om, in deze economische omstandigheden waarbij sponsoring steeds moeilijker wordt en de veranderde appreciatie van meerdaagse conferenties, de Stichting OIKN te ontbinden.

In overleg met de NVB worden de overgebleven middelen gebruikt om, geheel in lijn met de statuten van de Stichting OIKN, een aantal bijzondere activiteiten financieel te ondersteunen:

  1. In augustus van dit jaar organiseert de NVB een Internationale IFLA pre-conferentie samen met beroepsverenigingen over de hele wereld.
  2. Daarnaast wordt gedurende 3 jaar een partnerprogramma met de beroepsvereniging uit het Nederlands Caraïbisch gebied en uit Nepal gestart, zodat ook deze vakgenoten zich verder kunnen ontwikkelen.
  3. Ook zal via een Call for Projects een innovatief project éénmalig financieel worden ondersteund. Na de viering van het NVB eeuwfeest wordt de OIKN officieel opgeheven.

 

bron: persbericht stichting OIKN, februari 2012