Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century, lees a.u.b. artikel!

Data Scientist meest sexy beroep van 21e eeuw

Goed nieuws aan begin van het nieuwe jaar! Via een alert werd ik geattendeerd op een interessant artikel in Harvard Business Review van -alweer- oktober 2012. Hier liggen absoluut kansen voor ons vak. Voor degenen die durven te veranderen....
Erwin la Roi - Hatch.

“A new role is fast gaining prominence in organizations: that of the data scientist. Data scientists are the people who understand how to fish out answers to important business questions from today’s tsunami of unstructured infor- mation. As companies rush to capitalize on the potential of big data, the largest constraint many face is the scarcity of this special talent. The “data scientist” is a high-ranking professional with the training and curiosity to make discoveries in the world of big data. The title has been around for only a few years. ” Het wel iets meer over over het onderzoeken van grote hoeveelheden data, in plaats van de echte ongestructureerde documenten waar informatiespecialisten in eerste instantie mee bezig zijn. Maar toch voorspel ik een verschuiving van het vak, waarin we ook meer en meer echt data-analyse gaan doen. IDMdenhaag heeft in het nieuwe curriculum daarom nu al een blok Open Data en een blok Datamining opgenomen. het hele artikel vond ik via Google: http://cromi.org/main/wp-content/uploads/2012/10/Davenport-2012-data-scientist.pdf