Contributies 2014

In de bestuursvergadering van 26 september heeft het bestuur het voornemen uitgesproken om de contributies voor 2014 aan te passen. Belangrijke redenen hiervoor zijn dat de prijzen aan inflatie onderhevig zijn en dat we helaas nog steeds te kampen hebben met teruglopende ledenaantallen. Om de kosten en baten in evenwicht te houden zullen voor 2014 zijn de tarieven aangepast.

Het voornemen zal in de ALV van 12 december door de leden bekrachtigd moeten worden. Het bestuur voelt zich echter genoodzaakt de nieuwe tarieven nu alvast te publiceren om de leden tijdig te informeren.  

In de toekomst zal de vaststelling tarieven volgend jaar plaatsvinden in de ALV die in de eerste helft van het jaar plaatsvindt. 

Voor 2014 gelden de volgende tarieven: 

Persoonlijk lid met IP: 100

Persoonlijk lid zonder IP: 65 (alleen voor bestaande leden)

Student: 27,50

AOW-er: 45,00

Institutionele leden:

1-5: 260

6-12: 575

13-24: 875

>24: 1495