3 december: seminar “open document lifecycle”

Op 3 december organiseert de NVBA het seminar Open Document Lifecycle in de KB in Den Haag. Meer informatie en de mogelijkheid om je in te schrijven vind je hier

Documenten zijn steeds vaker een product van een digitaal proces. Mede daardoor verandert ook de vorm van documenten: steeds vaker is er geen sprake meer van een klassiek statisch document, maar worden documenten dynamisch. Veelal moeten ze voldoen aan bepaalde structuren, omdat ze (deels) hergebruikt moeten kunnen worden. Bovendien moeten ze in ieder geval duurzaam beschikbaar blijven. Vanuit juridische, organisatorische en fiscale processen worden eisen gesteld aan het kunnen “reconstrueren” en “vastleggen” wat de beschikbare informatie op een specifiek moment was: denk aan bedrijfspublicaties en catalogi, werktekeningen, contracten, wetten, specificaties.

Voeg daarbij de toename van de informatiestromen binnen en tussen organisaties en het zal duidelijk zijn dat ook beheerprocessen rondom documenten, de documentaire informatievoorziening, aan forse veranderingen onderhevig is.

In het seminar bespreken experts verantwoordelijk voor informatie wat deze ontwikkeling betekent voor hun dagelijkse praktijk en de oplossingen waar ze mee werken en/of mee experimenteren. Casussen zijn o.a.: het Nationaal Archief, Belastingdienst, SKF, Doxis en het Kennis- en exploitatiecentrum Officiele OverheidsPublicaties (KOOP). Ook de toekomst komt ter sprake: wat zijn de concepten achter de nieuwe generatie document standaarden die nodig zijn om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden.

Graag nodigen Het Forum Standaardisatie, het Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren, Internet Society Nederland en ECP u uit voor deze bijeenkomst op 3 december in het Nationaal Archief.

Seminar “open document lifecycle”
Dinsdag 3 december 2013
12.30-17.00 uur (aanvang 13.00 uur)
Nationaal Archief, Prins Willem-Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag