WebbiebNL introduceert de Online Bibliotheek Monitor

Doelen van de Online Bibliotheek Monitor zijn het jaarlijks signaleren van trends in de online activiteiten van openbare bibliotheken en het creëren van een benchmarktool daarvoor.
Met behulp van de Online Bibliotheek Monitor zal van alle deelnemende openbare bibliotheken in Nederland in kaart gebracht worden hoe zij zich ontwikkelen op het gebied van strategie, tijd en gebruik van online middelen zoals bijvoorbeeld de  bibliotheekwebsite en sociale media. Door met de Online Bibliotheek Monitor jaarlijks de stand van zaken op te nemen, kunnen trends in de online bibliotheekactiviteiten worden waargenomen.
De Online Bibliotheek Monitor is in opdracht van WebbiebNL ontwikkeld door Simone Heinen, studente Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg, als onderdeel van haar afstudeeropdracht.
De Online Bibliotheek Monitor bestaat uit een online vragenlijst die maximaal 15 minuten duurt. Deze vragen dienen ingevuld te worden door de bibliotheek, bij voorkeur door de coördinator van de bibliotheekwebsite en/of sociale media. De resultaten uit het invullen van de online vragenlijst door bibliotheken worden gepubliceerd in het voorjaar van 2014.
Bibliotheken die meedoen hebben daar baat bij, want zij krijgen op die manier inzichten in de trends en hoe hun eigen activiteiten zich tot die trends verhouden. Maar er zijn meer redenen om mee te doen: met het invullen van de Online Bibliotheek Monitor maakt iedere bibliotheek tevens kans op het winnen van een dinerbon ter waarde van 300 euro.
De Online Bibliotheek Monitor is in te vullen via de volgende link: http://webbieb.nl/onlinebibliotheekmonitor/