Save the date iPoort Cyber Security Research

Cyber security onderzoek is, gezien de vrijwel dagelijks aan het licht tredende kwetsbaarheden van onze ICT-infrastructuren, van groot belang. Het onderzoek levert niet alleen kennis op, die ten goede komt aan de Nederlandse maatschappij en economie, het levert ook experts op die hun opgedane kennis in de publieke en private sector inzetten. Dit onderzoek vraagt om investeringen en een passend beleid. Op donderdag 17 oktober bent u van 16.00 uur tot 18.00 uur van harte welkom bij Nieuwspoort voor de bijeenkomst van iPoort, met als onderwerp: Cyber Security Onderzoek. Lees HIER meer.