KNVI zoekt voorzitter

Tijdens de algemene ledenvergadering van 6 juni 2013 heeft Michel Wesseling de positie van voorzitter van de vereniging per 20 november 2013 vacant gesteld. Wesseling deed dit omdat zijn eerste termijn er op dat moment op zit en hij anderen in de gelegenheid wil stellen zich kandidaat te stellen. Wesseling beraadt zich of hij zich kandidaat zal stellen voor een tweede en daarmee laatste termijn.

Wesseling stelt dat er onder zijn voorzitterschap belangrijke stappen zijn gezet die de vereniging uit het financieel organisatorische slop hebben getrokken. Zo kan hij met trots terugkijken op het jubileumjaar 2012, dat zowel inhoudelijk als financieel een succes mag worden genoemd. 

Wesseling constateert dat hij de afgelopen jaren erg veel tijd heeft moeten besteden aan interne zaken binnen de vereniging, de relatie tussen het bestuur en de afdelingen en daardoor te weinig tijd heeft kunnen besteden aan de opdracht die hij zichzef had gegeven: de terugloop in het ledenaantal tenminste te stoppen en liefst te keren. 

De KNVI nodigt kandidaten voor het voorzitterschap van harte uit zich te melden. U kunt dat doen door een email te sturen aan voorzitter@knvi.net. Michel Wesseling is graag bereid om kandidaten nadere informatie te verstrekken over het voorzitterschap.