Victorine van Schaick Prijs 2013 voor innovatie

Om innovatie in het informatievak te stimuleren looft het Victorine van
Schaickfonds KNVI  jaarlijks de Victorine van Schaick Prijs uit.

Je maakt kans op deze prijs als je recent een bijdrage hebt geleverd aan de
innovatie van ons vak in de ruimste zin van het woord. Dat kan een artikel,
presentatie, website, blog of andere publicatie zijn, maar ook een
bijzonder en vernieuwend initiatief. Je bent er in geslaagd aan het vak van
informatieprofessional nieuwe vorm, betekenis of inhoud te geven. En dan
gaat het niet alleen om academische maar juist ook om tastbare, misschien
wel alledaagse resultaten. Een studie naar de rol van de
informatieprofessional in 2040, het effect van informatiestromen op
3D-printen, het ontwikkelen van een app voor optimale kennisuitwisseling
binnen een organisatie, een advies over de inzet van een enterprise search
tool om open data toegankelijk te maken, ontwikkelingen rondom  big data,
bibliotheken of sociale media, een studie naar onderwijs en bibliotheken,
innovatieve toegang tot specifieke doelgroepen zoals kinderen, blinden of
ouderen, etc.

Er zijn drie prijzen beschikbaar voor alles wat op vernieuwing gericht is:
·         de Victorine van Schaick Prijs (€ 1500,- en de Victorine van
Schaick Penning)

·         de BibliotheekInitiatiefPrijs (€ 1000,-)

·         de Scriptieprijs (€ 750,-).

Heb je in je  bachelor scriptie, master thesis of proefschrift wezenlijke
aandacht besteed aan ons vak ding dan mee naar één van de prijzen. Je
inzending moet wel na 31 december 2011 geschreven of ontwikkeld zijn. Voor
scripties en proefschriften geldt dat deze na 31 december 2011 verdedigd
moeten zijn.

De jury roept iedereen op om initiatieven of publicaties die voor de prijs
in aanmerking komen *vóór 15 september 2013* voor te dragen.  Ze kunnen in
digitale vorm en/of via een link en voorzien van een kort cv van auteur of
maker gemaild worden naar:

ans.terwoerds@gmail.com